DNV.fi

SA 8000 - Sosiaalinen vastuu

SA 8000

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

SA 8000-sertifikaatti osoittaa asiakkaille, että tarvittavat sisäiset prosessit työntekijöiden ihmisoikeuksien varmistamiseksi on toteutettu.

SA-8000 on kansainvälinen, vapaaehtoinen standardi. Standardi on sertifiointikelpoinen kolmannen osapuolen toimesta. SA-8000 -standardin vaatimukset ohjaavat työntekijöiden oikeuksien, työpaikan olosuhteiden kehittämistä ja tehokkaan johtamisjärjestelmän toteuttamista. 

Standardin peruselementit pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksiin, kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin ja kansalliseen työlainsäädäntöön.

Standardia voidaan soveltaa kaiken kokoisiin yrityksiin, jotka haluavat osoittaa asiakkailleen ja muille sidosryhmille välittävänsä työntekijöiden oikeuksista.  

SA 8000-sertifikaatti todistaa asiakkaille, että yrityksenne on toteuttanut tarvittavat sisäiset prosessit, joilla varmistetaan henkilöstön oikeudet.

Standardin ydin on vakaumus siitä, että kaikkia työpaikkoja on johdettava ihmisen perusoikeuksia kunnioittaen ja että yrityksen johto on valmis kantamaan vastuunsa tästä.

Sosiaalisen vastuun vaatimukset 

SA8000 tarjoaa läpinäkyvät, mitattavat ja todennettavat vaatimukset yritysten suorituskyvyn sertifioimiseen yhdeksällä keskeisellä alueella:

  • Lapsityövoima: Kieltää lapsityövoiman käytön (useimmissa tapauksissa alle 15-vuotiaiden). Sertifioitujen yritysten on myös kohdistettava varoja sellaisten lasten koulutukseen, jotka saattaisivat menettää työnsä tämän standardin seurauksena.
  • Pakkotyö: Työntekijöitä ei voi vaatia luovuttamaan henkilöllisyyspapereitaan tai maksamaan ”takuita” työnsaannin ehtona.
  • Terveys ja turvallisuus: Yritysten on täytettävä turvallisen ja terveellisen työympäristön perusvaatimukset, mukaan lukien juomakelpoinen vesi, käymälät, soveltuvat turvavälineet ja tarpeellinen koulutus.
  • Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus: Suojaa työntekijöiden oikeuksia ammattiliittojen muodostamiseen, niihin liittymiseen sekä yhteisneuvotteluihin ilman pelkoa mahdollisista seurauksista.
  • Syrjintä: Henkilöstöä ei syrjitä rodun, kastin, kansallisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, liiton jäsenyyden tai poliittisen yhdistymisen perusteella.
  • Kurinpidolliset menettelyt: Kieltää työntekijöiden ruumiillisen rangaistuksen, henkisen tai fyysisen pakottamisen ja sanallisen loukkaamisen.
  • Työaika: Edellyttää enintään 48-tuntista työviikkoa, vähintään yhden viikoittaisen vapaapäivän ja enintään 12 viikkotuntia ylitöitä, joista saa lisäkorvauksen.
  • Korvaus: Maksettavien palkkojen on täytettävä kaikki lakisääteiset minimivaatimukset ja turvattava perustarpeisiin riittävä toimeentulo.
  • Johtamisjärjestelmä: Määrittelee menettelytavat tehokkaan johtamisen toteuttamiseen ja SA8000-mukaisuuden katselmoimiseen vastuuhenkilöiden nimeämisestä tietojen ylläpitoon sekä ongelmien käsittelyyn ja korjaavien toimenpiteiden suorittamiseen. 

Kuinka voimme auttaa?  

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) on todentanut  muutamien sertifiointilaitosten  pätevyyden, mukaan lukien DNV - Business Assurancen,  auditointiin ja akkreditoituun sertifiointiin. 

Ensimmäinen askel kohti kolmannen osapuolen suorittamaa sertifiointia on tehokkaan ja standardin asettamat vaatimukset täyttävän hallintajärjestelmän toteuttaminen. Katso miten voit päästä parhaiten alkuun "Tie sertifiointiin".

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: