DNV.fi

Kansainvälinen BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardi

BRC Global Standard for Food Safety

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

BRCGS:n (Brand Reputation through Compliance) kansainvälinen elintarviketurvallisuusstandardi luotiin varmistamaan toimittajien vaatimustenmukaisuutta ja turvaamaan jälleenmyyjien kykyä myymiensä elintarvikkeiden tuotemerkin maineen, laadun ja turvallisuuden takaamiseen.

Elintarvikkeiden valmistajat ja jälleenmyyjät käyttävät BRCGS-standardia maailmanlaajuisesti edistääkseen turvallisten elintarvikkeiden tuotantoa ja luotettavien toimittajien valintaa.

BRCGS-standardi on yksi useimmin käytetyistä työkaluista ”due diligence”-menettelyssä ja toimittajien hyväksynnässä. Se auttaa yrityksiä valitsemaan ja hyväksymään toimittajia. Järjestelmä vähentää toimitusketjujen kuluja ja lisää asiakkaiden, toimittajien ja kuluttajien turvallisuutta. Standardia pidetään pääsylippuna alalle, mutta se on myös tärkeä keino osoitettaessa yrityksen sitoutumista elintarvikkeiden turvallisuuteen, laatuun ja laillisuuteen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

Kansainvälinen BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardi täyttää Consumer Goods Forumin maailmanlaajuisen elintarvikkeiden turvallisuushankkeen (Global Food Safety Initiative) kriteerit. Consumer Goods Forum luotiin CIES:n, merkittävän elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden teollisuusorganisaation sekä Global CEO Forumin ja Global Commerce Initiativen (GCI), kahden maailmanlaajuisen jälleenmyyjän ja valmistajan yhteistyönä. 

Useimmat elintarvikkeiden jälleenmyyjät ja valmistajat ovat hyväksyneet BRCGS-standardin samanarvoiseksi muiden elintarviketurvallisuusstandardien, kuten esim. IFS, SQF ja FSSC 22000 kanssa.

Mikä standardi tämä on? 

Iso-Britannian suurimmat jälleenmyyjät olivat huolissaan elintarvikkeiden turvallisuudesta, koska ne ovat suoraan vastuussa mahdollisista ongelmista. Saadakseen tilanteen hallintaansa jälleenmyyjät edellyttivät, että kaikki elintarvikkeiden toimittajat ovat sertifioituja erikoisstandardin mukaisesti. Näin varmistetaan laatu- ja turvallisuusvaatimuksien ja lainsäädännön vaatimusten täyttäminen.   

Standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1998, minkä jälkeen sitä on säännöllisesti parannettu ja mukaan on otettu toimitusketjun kansainväliset sidosryhmät. Nykyään tämä standardi on maailmanlaajuinen työkalu, joka perustuu uusimpiin elintarviketurvallisuusvaatimuksiin. 

Standardin vaatimukset liittyvät laatujärjestelmään ja HACCP-järjestelmään, jota  yksityiskohtaiset tukiohjelmat tukevat. Näihin kuuluu GMP-vaaatimuksia (Good Manufacturing Practise, hyvät tuotantotavat), GLP-vaatimuksia (Good Laboratory Practices, hyvät laboratoriokäytännöt) sekä GHP-vaatimuksia (Good Hygiene Practise, hyvät hygieniakäytännöt). 

Miten sertifiointi parantaa liiketoimintaa?

Useimmat brittiläiset ja monet eurooppalaiset ja kansainväliset jälleenmyyjät ja tuotemerkkien omistajat hyväksyvät toimitusketjuihinsa ainoastaan yrityksiä, joilla on BRCGS-sertifiointi. 

BRCGS-standardin avulla organisaatio voi:

  • todistaa sitoutumisensa ja mahdollisten tuoteturvallisuuteen liittyvien ongelmien sattuessa puolustautua "due diligence"-konseptin puitteissa*)  
  • rakentaa ja johtaa järjestelmää, joka auttaa noudattamaan elintarvikkeiden laatu-/turvallisuusvaatimuksia ja säädöksiä entistä paremmin ja huomioimaan myös niiden maiden lainsäädännön, joissa lopputuotteet kulutetaan
  • tarjota työkalun elintarviketurvallisuuden parantamiseksi valvomalla ja mittaamalla elintarviketurvallisuutta tehokkaasti
  • edistää jätemäärän vähentämistä ja tehostaa tuotteiden mahdollisia takaisinvetoja markkinoilta.

Kuinka valmistautua sertifiointiin? 

Yritykset hyötyvät hyvästä sertifiointisuunnitelmasta ja ovat siten paremmin valmistautuneita. On tärkeää, että koette sertifioinnin positiivisena ja olette sitoutuneita ja että toteuttamiselle ja arvioinnille on asetettu selkeä aikataulu.

Valmistautumisvaiheet:

  • laadunhallintajärjestelmän luominen
  • lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen
  • tuoteturvallisuusriskien ja niiden hallintakeinojen tunnistaminen ja dokumentointi (HACCP-järjestelmä)
  • hyvien tuotantotapojen/hyvien hygieniakäytäntöjen tunnistaminen. Esim.  tuholaistorjuntaohjelma, laitteiden ja rakennusten kunnossapito-ohjelma, siivous- ja puhdistusohjelma sekä standardin spesifiset vaatimukset
  • mahdollisesti tarvittavien rakenteellisten parannusten toteuttaminen.

Miksi yhteistyö kanssamme kannattaa? 

DNV kuuluu maailman johtaviin sertifiointilaitoksiin.  Autamme yrityksiä sertifioinnin, todennuksen, arvioinnin ja koulutuksen avulla varmistamaan organisaatioiden, tuotteiden, henkilöiden, toimitilojen ja toimitusketjujen suorituskykyä. Autamme eri puolilla maailmaa sijaitsevia elintarvike- ja juomateollisuuden asiakkaitamme saavuttamaan huippuosaamisen elintarviketurvallisuudessa sekä laadun ja  ympäristöasioiden hallinnassa, toimitusketjun hallinnassa ja tuotteiden kestävyydessä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa rakennamme suorituskykyistä kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa ja lisäämme sidosryhmien luottamusta.

DNV Group toimii yli sadassa maassa. Meidän 12000 ammattilaistamme ovat sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme tekemään maailmasta turvallisemman, älykkäämmän ja ympäristöystävällisemmän.

*) Kyky osoittaa, että olennaiset toimenpiteet on tehty ongelmatilanteiden välttämiseksi. 

Koulutus

Tarjoamme BRCGS-kursseja, joita pitävät kouluttajat, joilla on virallinen BRCGS-hyväksyntä. Järjestämme julkisia, kaikille avoimia kursseja tai voimme järjestää pyynnöstä yrityksen sisäistä koulutusta. Kurssit pidetään fyysisenä luokkahuonekoulutuksena tai online-virtuaalikoulutuksena. Lisää koulutussivuiltamme.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: