DNVGL.fi

Kalojen ja äyriäisten jäljitettävyysstandardi (Chain of Custody)

MSC Chain of Custody Standard

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Marine Stewardship Council (MSC) -jäljitettävyyssertifikaatilla voit osoittaa asiakkaillesi, että kalat ja äyriäiset ovat peräisin MSC-sertifioidulta kestävän kalastuksen kalanviljelylaitokselta.

Kalat ja äyriäiset ovat maailman tärkein uusiutuva ravinnonlähde. Terveet valtameret ovat välttämättömiä merien ekosysteemeille, elinkeinoille ja talouksille maailmanlaajuisesti.  Ihmisistä ja ympäristövaikutuksista aiheutuu valtameriin suurempia paineita kuin koskaan aiemmin. Kuluttajien kasvava huoli tuotteiden alkuperästä, ympäristövaikutuksista sekä ravintosisällöstä on lisännyt keskittymistä kalastusalan kestävyyteen. 

Mikä on MSC -jäljitettävyysstandardi? 

MSC -jäljitettävyysstandardi soveltuu kaikkiin niihin toimijoihin (yksittäisiin organisaatioihin tai ryhmiin), jotka joko omistavat kala- ja äyriäistuotteita tai jotka muokkaavat tai uudelleenpakkaavat niitä, mukaan lukien tukkukaupat, jalostajat, vähittäismyyjät, suurtaloudet ja kauppiaat. Tämä standardi takaa, että MSC -ympäristömerkillä varustettu tuote on peräisin sertifioidulta kestävän kalastuksen yritykseltä. Jokaisen toimitusketjun jäsenen, jolla on tuotteen omistusoikeus tai joka muokkaa tuotetta, on oltava sertifioitu siihen vaiheeseen saakka, kun tuote pakataan kuluttajapakkaukseen. 

Standardin hyödyt  

MSC -jäljitettävyyssertifioinnin avulla organisaatio voi:

 • osoittaa asiakkaille, että tuotteet  ovat peräisin kestävästi toimivilta kalastusyrityksiltä
 • vastata kuluttajien vaatimukseen tuotteiden alkuperätietojen saamisesta
 • varmistaa elintarvikeketjun kestävyyden ja turvallisuuden
 • lisätä kuluttajien luottamusta 
 • vahvistaa tuotteen asemaa ympäristömerkillä
 • todentaa asiakkaiden vaatimusten mukaisesti, että tuotteet ovat kestävällä tavalla hankittuja
 • käydä kauppaa MSC-sertifiointia vaativien johtavien jälleenmyyjien ja vähittäiskaupan ketjujen kanssa

MSC-merkin käyttö kala- ja äyriäistuotteissa edellyttää, että riippumaton sertifiointilaitos on arvioinut tuotteen MSC -jäljitettävyysstandardin kriteerejä vastaan ja yritys on allekirjoittanut lisenssisopimuksen Marine Stewardship Council Internationalin kanssa. 

Kuinka voimme auttaa? 

DNV Business Assurance on sertifiointilaitos, joka on akkreditoitu arvioimaan yksittäisiä organisaatioita ja ryhmiä MSC:n jäljitettävyysstandardia vastaan ja myöntämään sertifikaatteja. DNV Business Assurance arvioi prosesseja ja niihin liittyviä asiakirjoja ja tarkistaa tuotteiden määriä arvioidakseen kalan ja kalatuotteiden jäljitysketjun eheyttä ja alkuperää MSC-sertifioidulta kalastusyritykseltä. 

Miten sertifiointiin voi valmistautua?

 • ottakaa yhteyttä DNV Business Assuranceen saadaksenne lisätietoja sertifioinnista.
 • antakaa selkeä vastuu edistymisestä henkilölle organisaatiossanne.
 • varmistakaa, että teillä on selkeä päämäärä ja ymmärrys siitä, mitä haluatte saavuttaa sertifioinnilla.
 • määritelkää, mitkä hankkimistanne kaloista ja niistä tehdyistä tuotteista/tuoteryhmistä pitäisi sertifioida. 
 • varmistakaa tarvittavien toimitusketjun osien tuki ja tiedonsaanti. Sertifiointiprosessi vaatii toimitusketjulta asiakirjoja, joilla varmistetaan, että tuote on peräisin MSC-sertifioidusta kalastusyrityksestä. 

Mikä on Marine Stewardship Council (MSC)? 

Marine Stewardship Council (MSC) on itsenäinen, maailmanlaajuinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Unilever ja WWF perustivat sen vuonna 1997 pyrkien alun perin ratkaisemaan liikakalastusongelman. MSC muutettiin itsenäiseksi organisaatioksi vuonna 1999. Organisaatioiden tehtävänä on ympäristömerkin käytön ja kalastustuotteiden sertifiointiohjelman kautta edistää maailman valtamerten hyvinvointia tunnistamalla ja palkitsemalla kestävän kalastuksen käytäntöjä, jotka vaikuttavat ihmisten kalatuotteiden ostopäätöksiin. Organisaatioiden tehtävänä on myös yhteistyössä kumppaniensa kanssa muuttaa kala- ja äyriäismarkkinoiden pohjaa kestävämmäksi.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: