DNV.fi

ISO 9001 terveydenhuollon tueksi

ISO 9001 for healthcare

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Osoita sitoutumisenne laatuun ja potilaskeskeisyyteen.

Laatujärjestelmän sertifiointi osoittaa sitoutumisenne johdonmukaiseen, jatkuvaan parantamiseen ja potilastyytyväisyyteen. Nämä ovat muutamia konkreettisia hyötyjä, joita sertifioinnilla voidaan saavuttaa. Laatujärjestelmän avulla organisaationne voi saavuttaa entistä paremman suorituskyvyn ja rakentaa kestävää organisaatiokulttuuria.

ISO 9001 -standardi tarjoaa laatujärjestelmään liittyviä erityisiä vaatimuksia, jotka parantavat kykyänne tarjota hoitoa, joka täyttää jatkuvasti potilaiden tarpeet sekä lakisääteiset vaatimukset. DNV Business Assurance on riippumaton osapuoli. Toteuttamamme laadunhallintajärjestelmän arviointi ja sertifiointi osoittaa sidosryhmillenne, että te panostatte tehokkaaseen laadunhallintaan.

Miten ISO 9001 tukee terveydenhuollon ammattilaisia? 

Laatujärjestelmän käyttöönotto on paras tapa parantaa laatua ja potilasturvallisuutta sekä myös tarjota potilaalle keskitettyä hoitoa. ISO 9001 antaa laadunhallintaan järjestelmämallin, joka syventyy toiminnan tärkeimpien prosessien tehokkuuteen taatakseen, että annettu palvelu on korkealaatuista. Standardi edellyttää prosessilähtöistä lähestymistapaa, jossa korostetaan lisäarvoa, prosessien suorituskykyä, tehokkuutta sekä jatkuvaa parantamista objektiivisten mittausmenetelmien kautta.

Nykyinen ISO 9001:2015 standardi soveltuu hyvin myös terveydenhuollon alalla toimiville organisaatioille, jotka haluavat antaa laadukasta ja potilaaseen keskittynyttä terveydenhuoltoa. 

Miksi organisaatiomme hyötyisi sertifioinnista? 

Oman johtamisjärjestelmän sertifiointi ISO 9001 mukaisesti osoittaa, että organisaatiolla on kyky täyttää standardiin liittyvät vaatimukset ja tarpeet.

ISO 9001 auttaa organisaatiotanne:

 • Varmistamaan potilaiden laadukkaan ja turvallisen hoidon.
 • Tunnistamaan ja hallitsemaan niin potilaisiin, henkilöstöön kuin organisaatioonkin kohdistuvia riskejä.
 • Määrittämään, hallitsemaan, valvomaan ja parantamaan monimutkaisia ​​ja toisiinsa liittyviä prosesseja.
 • Vastaamaan alan kansainvälisiin sekä kansallisiin vaatimuksiin.
 • Toteuttamaan parhaita rutiineihin ja menettelyihin liittyviä käytäntöjä/tapoja.
 • Estämään vahinkoja.
 • Tunnistamaan parannuskohteita ja varmistamaan oman laatujärjestelmän jatkuvan parantamisen.
 • Herättämään potilaissa, viranomaisissa ja muissa sidosryhmissä luottamusta kyvystänne toteuttaa hyvin toimivaa johtamistapaa ja että olette myös sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

ISO 9001 on hyvin laajasti ja kansainvälisesti tunnustettu standardi.

Miten päästä alkuun? 

Sertifioidun laatujärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä on ISO 9001 -standardin vaatimusten tunteminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen. 

Nämä vaiheet ovat tärkeitä alkuun pääsemisen kannalta:

 • Varmista ylimmän johdon sitoutuminen. Hyvä johtamisjärjestelmä edellyttää, että ylin johto on sitoutunut ja koko organisaatio on sitoutettu sen toteuttamiseen.
 • Tutustu ISO 9001 -standardiin. Koulutusohjelmia standardiin tutustumiseksi on saatavilla ja suomenkielinen standardi voidaan hankkia esim. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta.
 • Tee arvio nykyisen johtamisjärjestelmän tilasta.
 • Sertifiointikumppani voi tarjota esi-arviointia tai GAP-nykytila-analyysia jolla tunnistaa johtamisjärjestelmän puutteet.
 • Toteuta toimenpiteet joiden avulla varmistetaan toiminnan vaatimustenmukaisuus.
 • Valitse luotettava akkreditoitu sertifiointikumpppani, jonka avulla pääsette alkuun sertifiointiprosessissa.

Vaikka sertifiointi on usealle yritykselle päämäärä, tulee johtamisjärjestelmän jatkuva parantamien nähdä eteenpäin vievänä matkana. Suomessa toimivat akkreditoidut sertifiointiorganisaatiot, kuten DNV Business Assurance, toteuttavat  määräaikaisarvioinnit vähintään vuosittain ja uudelleensertifiointi tapahtuu joka kolmas vuosi. Voimme tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoiminnanne kehittymistä monin tavoin.

Riskienhallintaan keskittyvä auditointi antaa enemmän

Me DNV Business Assurancella toteutamme riskienhallintaan perustuvaa auditointitapaa, jotta voimme tarjota enemmän lisäarvoa auditoinnille. Aloitamme pyytämällä organisaatiotanne määrittelemään liiketoimintaanne ja keskeisimpiin palveluihinne liittyvät merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet. Sen lisäksi, että auditoimme valitut standardit, me myös räätälöimme auditoinnin käsittelemään valittuja riskialueita. Tämä on liiketoimintanne kannalta tärkeää, jotta voitte nostaa esiin olennaisimmat kehityskohteet ja keskittyä niihin. Autamme teitä kehittymään painopistealueissanne ja räätälöimme auditoinnit aina olemassaolevien riskien mukaisesti. 

Koulutus ja siihen liittyvät palvelut

Osaaminen auttaa tuomaan standardit osaksi organisaation toimintaa ja auttaa muutoksen toteuttaamisessa. Pyrimme auttamaan teitä sitouttamaan organisaationne mukaan yhteiseen prosessiin jatkuvan parantamisen ja oppimisen kautta. Tarjoamme ISO 9001 aiheisia koulutuksia, jotka on räätälöity terveydenhuollon alalle, kuten ISO 9001 perusteet, sisäisen auditoinnin koulutuksia, johdolle suunnattuja koulutuksia ja riskien hallintaan liittyvää koulutusta. 

Ota yhteyttä ja kerromme lisää eri koulutusvaihtoehdoista.

Voimme tukea teitä myös esiarvioinnin tai GAP-nykytila-analyysin avulla ennen johtamisjärjestelmän sertifiointia. Näin saatte tiedoa mahdollisista puutteista, riskeistä ja parannuskohteista, joita pitää huomioida ennen valitun standardin sertifiointia.

Miksi valita kumppaniksi DNV?

DNV tavoitteena on elämän, omaisuuden ja ympäristön turvaaminen. Johtavana sertifointiorganisaationa olemme sitoutuneet tukemaan terveydenhuollon alalla toimivia organisaatioita kehittämään potilasturvallisuutta. Meillä on toimintaa yli 100 maassa ja olemme valmiina palvelemaan kansallisen ja kansainvälisen terveydenhuollon yhteisön tarpeita. Olemme sertifioineet yli 2000 terveydenhuollon organisaatiota kansainvälisesti.

DNV työskentelee paikallisten terveydenhuollon viranomaisten ja terveydenhuollon tarjoajien kanssa ympäri maailman tavoitteena hallita riskejä ja parantaa terveydenhuollon tarjontaa. Meillä on myös Oslossa toimiva monitieteellinen tutkimusryhmä, joka on sitoutunut kehittämään potilasturvallisuutta ja terveydenhuoltoon liittyviä palveluita ja toimintoja.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: