DNV.fi

ISO 9001 - Laatujärjestelmä

ISO 9001

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. ISO 9001 -sertifioinnilla on merkittävä rooli kestävän liiketoiminnan toteuttamisessa, koska virheiden vähentäminen säästää kustannuksia.

DNV:n sertifioima laatujärjestelmä

DNV Business Assurancen myöntämä laatusertifikaatti kertoo asiakkaillenne, että yrityksenne prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Sertifiointi on myös selkeä osoitus siitä, että organisaationne parantaa järjestelmällisesti toimintaansa. Kestävän liiketoiminnan avaintekijöitä ovat muun muassa luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen. Laatujärjestelmän sertifiointi osoittaa yrityksenne sitoutumista näihin asioihin. Tehokas johtamisjärjestelmä varmistaa yrityksenne kyvyn vaatimustenmukaisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen. Auditoinnit voidaan järjestää kokonaan etänä tai etäauditointi voidaan yhdistää paikan päällä tehtävään auditointiin. Se säästää aikaa ja kustannuksia, takaa pätevien henkilöiden käytettävyyden, laajentaa toimintasädettä ja vähentää riskejä.

Minkälainen on ISO 9001 -standardi?

  • ISO 9001 muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle.
  • Standardi edellyttää keskittymistä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. 
  • Standardissa on otettu huomioon prosessinäkökulma. Siinä tulee esille lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.
  • ISO 9001 -standardin ensimmäiset versiot oli suunnattu teollisuudelle ja siksi ne edellyttivät laajaa dokumentointia. Tämänhetkinen versio ISO 9001:2015 on edeltäjiään yleisemmällä tasolla. Siksi se soveltuu käytettäväksi kaikissa organisaatioissa toimialasta, yrityksen koosta ja tuotteista riippumatta.

Miten sertifiointi voi hyödyttää liiketoimintaa?

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifioinnilla voitte osoittaa myös potentiaalisille asiakkaillenne, että yrityksenne pystyy täyttämään asiakkaiden vaatimukset ja toiveet.  Tämän tuloksena:
  • asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys paranevat
  • kilpailukyky paranee muun muassa siksi, että yhä useammat yritykset edellyttävät toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan johtamisjärjestelmän sertifiointia. 

Mikä on seuraava askel laatusertifikaattiin?

Sertifiointia varten organisaation tulee luoda toimiva ja standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä, minkä jälkeen organisaatio voi hakea sertifiointia. DNV Business Assurance on akkreditoitu sertifiointilaitos, ja teemme usean järjestelmän sertifiointia, mm. ISO 9001 -laatujärjestelmää. Tarjoamme myös koulutuspalveluja. Askarruttaako sertifioinnin hinta? Pyydä meiltä tarjous ja tarkempaa tietoa siitä, mitä sertifiointi sisältää.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: