DNVGL.fi

ISO 45003 - Psykologinen terveys ja turvallisuus työpaikalla

ISO45003 mental health

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Pyydä lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Estä työperäiset vammat ja sairaudet ja edistä hyvinvointia työpaikalla hallitsemalla psykologisia riskejä.

ISO 45003 sisältää ohjeet psykososiaalisten riskien hallintaan standardiin ISO 45001 perustuvissa työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmissä. Se sopii kaikenkokoisille organisaatioille ja kaikille sektoreille, ja tarjoaa selkeät ohjeet työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen, toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Pandemian myötä työntekijöiden hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota. Eristyneisyys, stressi, työuupumus ja masennus, henkisen terveyden tukeminen ei ole ollut koskaan tärkeämpää. 

Mikä on ISO 45003?

ISO 45003 on ohjaava standardi, jonka avulla voidaan rakentaa hallintajärjestelmä ja toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä psykososiaalisten riskien ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Se on laadittu avuksi yrityksille, joiden käytössä on standardiin ISO 45001 perustuva työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmä. Kaikki yritykset voivat kuitenkin hyötyä tästä maailmanlaajuisesti parhaasta käytännöstä käsitellessään psykososiaalisia työterveys- ja työturvallisuusriskejä.

ISO 45003 auttaa rakentamaan positiivisen työympäristön, jonka avulla voidaan parantaa organisaation sietokykyä, suorituskykyä ja tuottavuutta.

Standardi sisältää:

  • työntekijöihin mahdollisesti vaikuttavien psykososiaalisten riskien, kuten etätyöstä aiheutuvien riskien, tunnistaminen
  • esimerkkejä tehokkaista – ja usein yksinkertaisista – toimenpiteistä riskien hallintaan ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen.
ISO 45003 tarjoaa perustan, jonka avulla voit hallita olemassa olevia haasteita ja parantaa jatkuvasti hallintajärjestelmäsi tehokkuutta.

Edut

ISO 45003 on ohjeellinen standardi, jota ei voi käyttää sertifiointiin. Riippumaton kolmas osapuoli, kuten DNV, voi kuitenkin arvioida vaatimustenmukaisuutta standardin ISO 45001 (työterveys- ja turvallisuus) mukaisen hallintajärjestelmän sertifiointitarkastuksen yhteydessä. 

Standardin ISO 45003 vaatimusten täyttämisen edut:

  • Suuri määrä harkinnanvaraista työtä
  • Parempi rekrytointi, jatkuvuus ja monimuotoisuus
  • Parempi työntekijöiden sitoutuminen
  • Enemmän innovaatioita
  • Lakimääräysten noudattaminen
  • Vähemmän poissaoloja työpaikalta stressin, työuupumuksen, ahdistuksen ja masennuksen vuoksi.

Osoita, että välität ja sinulla on oikeat keinot parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Aloittaminen

Riippumatta siitä, onko standardia ISO 45003 tarkoitus käyttää erillisenä ohjeena vai yhdessä standardiin ISO 45001 perustuvat työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmän kanssa, ensin kannattaa perehtyä standardiin ja asettaa selkeät tavoitteet. DNV on tunnustettu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, ja se tukee sinua niin koulutustarpeissa, vaatimusten täyttymisen tarkastamisessa ja GAP-nykytila-analyysin tekemisessä.

Ota yhteyttä

Miten voimme auttaa?

Pyydä lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: