DNVGL.fi

ISO 45001 - Työterveys ja -turvallisuus (TTT)

OHSAS 18001

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Osoita sitoutumisesi työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtimiseen ja varmista vaatimustenmukaisuus ISO 45001:2018 -sertifiointiin. ISO 45001 -standardi on korvannut OHSAS 18001 -sertifiointijärjestelmän.

Terveys ja turvallisuus työssä vaikuttaa kaikkiin yrityksiin. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT) toteuttaminen on monissa maissa lain vaatimus. Lisäksi yritysten on yhä enemmän raportoitava työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita. Organisaation on tärkeä osoittaa, että se toimii lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

DNV:n tekemä työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän riippumaton arviointi ja sertifiointi osoittavat, että sinulla on käytössä pätevä hallintajärjestelmä. Kansainvälisesti tunnustetun standardin mukainen sertifiointi osoittaa, että työskentelette turvallisen ja terveen työpaikan luomiseksi, estämällä työperäiset vammat ja huonon terveyden sekä toimimalla aktiivisesti TTT-suorituskyvyn parantamiseksi.

Mikä on ISO 45001 -standardi?

ISO 45001 perustuu OHSAS 18001 ja muihin tunnustettuihin TTT-standardeihin ja -käytäntöihin. Se on ISO:n ylätason rakenteen, joka määrittää kaikkien ISO-hallintajärjestelmästandardien järjestyksen ja sisällysluettelon, mukainen. Uusi standardi sisältää merkittäviä muutoksia verraten OHSAS 18001 -järjestelmään. Uuden työterveys- ja työturvallisuusstandardin rakenteen soveltaminen on etu yrityksille, jotka jo ovat sertifioituja muita ISO-standardeja vasten, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, koska se helpottaa mm. johtamisjärjestelmien integrointia. 

Lue lisää ISO 45001 muutoksista.

ISO 45001 on nyt kansainvälisesti hyväksytty standardi TTT-järjestelmille. Sitä voidaan soveltaa mihin tahansa organisaatioon - suuriin tai pieniin – kaikilla toimialoilla.

Uusi ISO 45001 tarjoaa puitteet, jotka perustuvat Plan-Do-Check-Act vakiintuneisiin periaatteisiin. Se edellyttää, että organisaatio tunnistaa vaarat ja arvioi työterveys- ja työturvallisuusriskit yrityksen toimintaan ja palveluihin liittyen. Lisäksi organisaation tulee määrittää ja toteuttaa tarvittavat sisäiset arvioinnit, sekä asettaa selkeät tavoitteet ja tavoitteet TTT-suorituskyvyn parantamiseksi.

Standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa ja noudattaa sovellettavia lakisääteisiä ja muita vaatimuksia. 

Miksi ISO 45001 -sertifiointi on hyväksi yritykselleni?

ISO 45001 -standardin soveltamisesta on useita etuja. Merkittävimmät ovat konkreettisia ja osoitettavissa oleva TTT-suorituskykyyn parantaminen ja lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen ja noudattaminen.

ISO 45001 -sertifikaatin myötä organisaationne:

  • parantaa säännöllisesti TTT-järjestelmää, jolla eliminoidaan tai minimoidaan henkilöstöön ja muihin asianosaisiin kohdistuvat TTT-riskit
  • varmistaa, että organisaatio noudattaa yrityksen omaa TTT-käytäntöä ja osoittaa vaatimustenmukaisuuden myös muille
  • tunnistaa ja noudattaa sovellettavia TTT:n lakisääteisiä vaatimuksia
  • työskentelee järjestelmällisesti työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden esiintymisen ja toistumisen ehkäisemiseksi.

Miten edetä sertifioinnissa?

DNV voi tukea sinua, kun haette uutta sertifikaattia TTT-hallintajärjestelmällenne. Olemme olleet akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos jo pitkään. Asiantuntijamme ovat päteviä opastamaan sinut tarvittaessa ISO 45001:2018 -standardiin.

Auditoinnit voidaan järjestää paikanpäällä tai etänä tai näiden yhdistelmänä. Etäauditointi säästää aikaa ja kustannuksia, takaa pätevien henkilöiden käytettävyyden, laajentaa toimintasädettä ja vähentää riskejä.

Tarjoamme myös koulutusta työterveys- ja turvallisuusjärjestelmälle.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: