Other sectors

ISO 28000 – Toimitusketjun turvallisuuden hallinta

Truck on the road

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Hallitse ja kontrolloi turvallisesti logistiikkatoimintojen ja toimitusketjukumppaneiden aiheuttamia uhkia.

ISO 28000 -standardi tarjoaa parhaat käytännöt, joiden avulla voidaan vähentää toimitusketjuun kuuluviin ihmisiin ja tavaroihin kohdistuvia riskejä. Se auttaa hallitsemaan ja lieventämään logistiikka-alan mahdollisia turvallisuusongelmia ja kohdistamaan ne petosten, terrorismin ja merirosvouksen kaltaisiin uhkiin. ISO 28000 -standardi lisää toimitusketjun näkyvyyttä ja vähentää toimitusketjun häiriöitä, ja se voi auttaa mitä tahansa organisaatiota lieventämään turvallisuusvälikohtausten vaikutuksia.

Mikä on ISO 28000

ISO 28000 -standardissa keskitytään toimitusketjun turvallisuusriskien hallinnan ja varmistamisen kannalta tärkeisiin näkökohtiin. Tämä voi koskea rahoitusta, valmistusta, tiedonhallintaa ja kuljetusta, varastointia ja tavaroiden kuljetuksen aikaista varastointia.

Standardia sovelletaan kaikenkokoisiin organisaatioihin, jotka toimivat valmistuksessa, palvelussa, varastoinnissa tai kuljetuksessa missä tahansa tuotanto- tai toimitusketjun vaiheessa.

ISO 28000 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä auttaa sinua saavuttamaan:

 • yrityksen integroitu häiriönsietokyky
 • systematisoidut hallintokäytännöt
 • parempi uskottavuus ja brändin tunnettuus
 • yhdenmukaistettu terminologia ja käsitteiden käyttö
 • toimitusketjun suorituskyvyn parantaminen
 • vertailu kansainvälisesti tunnustettuihin kriteereihin nähden
 • paremmat vaatimustenmukaisuusprosessit

ISO 28000 -standardi voidaan helposti integroida muihin johtamisjärjestelmästandardeihin, kuten ISO 9001. Tämä on eduksi organisaatioille, jotka haluavat sisällyttää turvallisuusnäkökohtia muihin olemassa oleviin hallintajärjestelmiin.

Sertifioinnin edut

Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioimana varmistat, että toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmäsi on ISO 28000 -standardin vaatimusten mukainen. Saat vahvistuksen siitä, että sinulla on käytössäsi järjestelmät toimitusketjun turvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeimpien näkökohtien hallintaan.  Sertifioinnin etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • helpotetaan kauppaa ja nopeutetaan tavaroiden kuljetusta rajojen yli.
 • seuraat ja hallitset turvallisuusriskejä
 • saat kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • kannustetaan yrityksiä turvaamaan omat prosessinsa
 • antaa johdolle mahdollisuuden keskittyä muihin liiketoiminnan seikkoihin.
 • turvallisuushallintakäytäntöjen vertailun mahdollisuus
 • saavutetaan kustannussäästöjä vähentämällä tietoturvaloukkauksia
 • mahdollinen vaikutus  yritysten vakuutusmaksuihin
 • tehostetaan työkäytäntöjen tehokkuutta
 • osoittaa sitoutumisensa yksilöiden turvallisuuden sekä tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden varmistamiseen

Aloittaminen

Ensimmäinen askel kohti kolmannen osapuolen sertifiointia on ottaa käyttöön tehokas johtamisjärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset. DNV voi auttaa sinua koko matkan ajan koulutuksesta GAP-nykytila-analyysiin ja sertifiointiprosessiin.


Katso, miten voit aloittaa sertifioinnin.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: