DNVGL.fi

ISO 22000

ISO-22000

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 22000 -standardin avulla elintarvikeketjuun suoraan tai epäsuorasti kuuluvat organisaatiot voivat tunnistaa tuoteturvallisuusriskejä ja hallita niitä tehokkaasti.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja virheiden estäminen sekä lainsäädännön noudattaminen auttavat suojaamaan tuotemerkkiä. ISO 22000 -standardin mukaisen järjestelmän käyttöönotto muuttaa yrityksen lähestymistavan korjaavasta laatukontrollista ennaltaehkäisevään suuntaan.  Lainsäädäntö, asiakkaat ja kuluttajat asettavat tiukkoja turvallisuusvaatimuksia tuotantoprosesseille. Prosesseihinne räätälöity tehokas hallintajärjestelmä auttaa estämään elintarviketurvallisuusongelmia ja niihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi se edistää lainsäädännön noudattamista. Riskinhallintaan sitoutumisesta tulee yksi tärkeä kilpailuetunne. 

Mikä on ISO 22000 -standardi?  

ISO 22000 -standardi on yhteensopiva ja harmonisoitu muiden kansainvälisten järjestelmien, kuten ISO 9001-standardin, kanssa.  Se sopii erinomaisesti yhdistettäväksi olemassa oleviin järjestelmiin.

ISO 22000 -standardia voidaan soveltaa suoraan tai epäsuorasti kaikkiin elintarvikeketjun organisaatioihin. Tämä pitää sisällään pakkausten tai puhdistusaineiden valmistajat sekä siivouspalveluiden, tuholaistorjunnan ja teollisuuspesulapalveluiden tuottajat. Standardin avulla yrityksenne voi arvioida ja osoittaa elintarvikkeen täyttävän turvallisuusaatimukset ja osoittaa elintarviketurvallisuuden vaarat ja riskit hallinnassa. Standardi auttaa varmistamaan elintarviketurvallisuuden pellolta kuluttajan pöytään saakka seuraavien tekijöiden pohjalta:

 • Vuorovaikutteinen viestintä: innovatiivinen ja olennainen tekijä riskinhallinnassa. Jäsennelty tietovirta joka suuntaan sisäisesti ja ulkoisesti varmistaa tehokkaan vaarojen hallinnan.
 • Järjestelmän hallinta: Järjestelmän elementtien välisen vuorovaikutuksen hallinta varmistaa järjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden.
 • Tukiohjelmat: Hyvät tuotantotavat (GMP), hyvät hygieniakäytännöt (GHP) ja hyvät maatalouskäytännöt (GAP) ovat tukiohjelmia, jotka luovat pohjaa HACCP-järjestelmälle  (Hazard Analysis & Critical Control Points). Niihin kuuluvat esim.  laitteiden ja rakennusten huolto-ohjelmat sekä tuhoeläintorjunta.
 • HACCP: menetelmä, jota sovelletaan turvallisten tuotantoprosessien suunnitteluun.

Kuinka sertifiointi parantaa liiketoimintaa?

ISO 22000 -standardin potentiaalisia hyötyjä on paljon, mutta merkittävimpiin kuuluvat konkreettinen ja todennettavissa oleva elintarviketurvallisuuden parantuminen ja parempi säädöstenmukaisuus.

ISO 22000 -standardi auttaa organisaatiota:

 • rakentamaan ja noudattamaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää, joka joustaa liiketoiminnan tarpeiden ja odotusten mukaan.
 • ymmärtämään kuluttajien ja oman yrityksen todelliset riskit.
 • tarjoamalla työkalun elintarviketurvallisuuden parantamiseen ja sen tehokkaaseen monitorointiin ja mittaamiseen
 • noudattamaan paremmin lainsäädäntöä ja johdon vaatimuksia.Standardin mukainen sertifiointi on tehokas keino viestittää yrityksen sidosryhmien ja muiden asianosaisten kanssa. Se on tärkeä tekijä osoitettaessa sitoutumista elintarviketurvallisuuteen.

Kuinka valmistautua sertifiointiin?  

ISO 22000-järjestelmässä kuvattu prosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 • elintarviketurvallisuuteen vaikuttavien vaaratekijöiden tunnistaminen, arvioiminen ja valvominen. Tavoitteena on välttää kuluttajan vahingoittuminen suoraan tai välillisesti.
 • tuotteen turvallisuuteen liittyvän tiedon välittäminen koko elintarvikeketjulle.
 • elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehitykseen, toteutukseen ja päivitykseen liittyvän tiedon välittäminen koko organisaatiolle.
 • elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän arviointi määräajoin ja tarvittaessa sen päivittäminen, jotta se kattaa yrityksen todelliset toiminnat ja ajankohtaiset tiedot elintarvikkeiden turvallisuusriskeistä.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen, toteutus ja sertifiointi ovat jatkuva prosessi, johon sisältyy riippumaton auditointi.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: