DNV.fi

ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmä

ISO 14001

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä osoittaa yrityksenne sitoutumisen ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

Standardi

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. ISO 14001 -standardi sopii kaikentyyppisille organisaatioille niiden koosta ja rakenteesta riippumatta.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio voi osoittaa ympäristöasioiden hallinnan olevan vaatimustenmukaista. Nämä vaatimukset voivat liittyä toiminnan tehokkuuteen, parantamiseen, lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin tai organisaation omiin sitoumuksiin. 

ISO 14001 -sertifiointi

Standardi edellyttää muun muassa, että organisaationne:

 • tunnistaa ja ymmärtää toimintojen, tuotteiden sekä palvelujen ympäristönäkökohdat
 • huomioi toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset
 • ymmärtää, miten merkittäviä ympäristönäkökohtia voidaan hallita ja ohjata
 • asettaa selkeitä tavoitteita ympäristöasioihin liittyvän suorituskyvyn parantamiseksi
 • luo ympäristöpolitiikan ja asettaa ympäristötavoitteet
 • tunnistaa sitä koskevat säädökset, viranomaisten sekä sidosryhmien vaatimukset ja seuraa näiden velvoitteiden noudattamista
 • kehittää järjestelmän toimivuutta ja parantaa ympäristöasioihin liittyvää suorituskykyä. 

ISO 14001 on suunniteltu yhteensopivaksi muiden yleisimpien johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001, kanssa. Se on helppo yhdistää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään.

Sertifioinnin hyödyt

ISO 14001 tarjoaa useita hyötyjä. Niistä merkittävimmät ja konkreettisimmat auttavat teitä: 
 • rakentamaan toimivan ja tehokkaan liiketoimintaa tukevan ympäristöjärjestelmän
 • luomaan selkeät toimintatavat ympäristöasioihin liittyvän suorituskyvyn parantamiseen ja sen vaikuttavuuden seurantaan
 • hallitsemaan päästöt paremmin, kierrättämään tehokkaammin, vähentämään organisaation ympäristökuormitusta huomioimalla myös tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset
 • parantamaan resurssien hallintaa, mukaan lukien energian tehokkaamman käytön, mikä myös alentaa kustannuksia
 • täyttämään asiaankuuluvat lakisääteiset ja muut vaatimukset.

Kuinka DNV voi auttaa?

Sertifiointia varten organisaation tulee luoda toimiva ja standardin vaatimukset täyttävä ympäristöjärjestelmä, minkä jälkeen organisaatio voi hakea sertifiointia. DNV Business Assurance on akkreditoitu sertifiointilaitos, ja teemme usean järjestelmän sertifiointia, mm. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Tarjoamme myös koulutuspalveluja ja esimerkiksi GAP-nykytila-analyysia hallintajärjestelmänne sertifiointivalmiuden tarkastamiseen.

Auditoinnit voidaan järjestää kokonaan etänä tai etäauditointi voidaan yhdistää paikan päällä tehtävään auditointiin. Se säästää aikaa ja kustannuksia, takaa pätevien henkilöiden käytettävyyden, laajentaa toimintasädettä ja vähentää riskejä.

Askarruttaako sertifioinnin hinta? Pyydä meiltä tarjous ja tarkempaa tietoa siitä, mitä sertifiointi sisältää.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: