DNV.fi

Infektioriskien hallinta: varmista turvallinen toiminta COVID-19 jälkeisessä ajassa

hand protecting from brick falling

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Liiketoimintaan palaavien yritysten on hallittava uusi toimintaympäristö. Heidän on viestittävä luottamusta sidosryhmille, että he tekevät toimenpiteitä turvallisen toiminnan varmistamiseksi. My Care -menetelmä auttaa arvioimaan, hallitsemaan ja vähentämään infektioriskiä, ​​jolloin yritykset voivat välittää luottamusta markkinoille.

Infektioriskien hallinnasta on tullut keskeinen yritysten suorituskykyä ohjaava tekijä. Tämä tilanne todennäköisesti jatkuu COVID-19 jälkeisessä ajassa. Ennaltaehkäiseviin ja lieventäviin toimenpiteisiin on sisällytettävä kaikki kansalliset, kansainväliset ja teollisuuden vaatimukset. Vaadittu tartuntariskien hallinnan taso on aiemmin ollut yleinen ainoastaan sairaaloissa. Lisäksi COVID-19-tilanne muuttuu nopeasti, ja uusia prosesseja ja järjestelmiä on kehitettävä ja toteutettava nopeasti,  päivitettävä ja tarkistettava toistuvasti. Kuinka yritykset voivat reagoida asianmukaisesti niin monimutkaiseen asiaan?

Kaikkien COVID-19-vaatimusten muuttaminen vaatimustenmukaisiksi prosesseiksi ja asianmukaisen toteutuksen varmistaminen koko organisaatiossa vaatii huomattavia ponnistuksia. Hygienia- ja pilaantumisen estämistoimenpiteet voivat jo olla osa työterveys- ja työturvallisuus (HSE) -politiikkaasi ja siihen liittyviä hallintajärjestelmiä, mutta COVID-19-pandemian vakavuus vaatii erityisiä, tiukempia ja joskus radikaaleja muutoksia. Perusteellisella lähestymistavalla tartuntariskien hallintajärjestelmä voi kuitenkin olla erittäin tehokas ja rakentaa tarvittavan luottamuksen kaikkia sidosryhmiä kohtaan.

Kuinka infektioriskien hallinta -palvelut voi auttaa yritystäni?

  • Varmistat lakien ja säännösten noudattamisen
  • Vahvistat sidosryhmillesi kykyäsi hallita riskejä
  • Luot vakaan hallintajärjestelmän nopeasti tarvittavaan COVID-reagointiin ja liiketoiminnan pitkäaikaiseen kestävyyteen
  • Viestit asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille, että yrityksesi toiminta on turvallista

Meidän ratkaisumme:

My Care -menetelmällä DNV voi auttaa arvioimaan, hallitsemaan ja vähentämään tartuntariskiä hallintajärjestelmässäsi, prosesseissasi ja toiminnoissasi:

  • Tunnistat erityistarpeita, kuten toiminnan uudelleen avaamisen, tarvittavat parannusta vaativat suunnitelmat tai yrityksellesi/toimialallesi räätälöityjen toimintasuunnitelmien kehittämisen.
  • Tuotoksena saat erityisen My Care-lausunnon, jota voidaan käyttää sidosryhmäviestinnässä. Kaikki lausunnot tallennetaan lohkoketjuumme lisäämään luottamusta ja eheyttä.
  • Saat myös My Care -merkin, jota käytetään digitaalisissa kanavissa tai fyysisesti tiloissasi, ja jolla rakennetaan asiakkaiden luottamusta kyvystäsi hallita tartuntariskiä.
  • Lisäksi voimme tarjota ja kehittää koulutusohjelman työntekijöillesi.

My Care -menetelmässä yhdistyvät DNV:n tartuntojen ehkäisy ja sairaalassa käytössä olevat akkreditointistandardit riskienhallinnan ja alan parhaiden käytäntöjemme kanssa. Menetelmää ovat kehittäneet riskienhallinnan asiantuntijamme sekä sisäiset terveydenhuollon tarkastajat ja lääketieteen ammattilaiset. Infektioriskien hallintaratkaisumme on suunniteltu tarjoamaan yritykselle mahdollisuuden nopeaan toimintojen uudelleen avaamiseen, sekä luomaan kestävät tartuntariskien hallintaprosessit rakentaakseen vankat toimet pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: