Food and beverage

Elintarvikeketjun jäljitettävyys

Food chain traceability

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Kaikki elintarvikeketjun yritykset haluavat osoittaa sitoutumisensa elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen ja varmistaa omien toimittajiensa luotettavuuden. Elintarvikeketjun jäljitysstandardi auttaa selvittämään ja dokumentoimaan tuotteen historian, mikä lisää kuluttajien luottamusta ja uskoa tuotteeseen.

Elintarvikeketjun jäljitystandardi soveltuu tuotteen tai sen komponentin historian dokumentointiin tai paikallistamaan niiden sijainnin yksittäisen yrityksen sisällä tai elintarvikkeiden toimitusketjussa. Tämän standardin avulla yritys voi tuottaa sisäiseen logistiikkaan ja laatuun liittyviä tietoja ja parantaa samalla tehokkuutta (esim. varastokiertoa). 

Koko elintarvikeketjun kaikista prosesseista ja käsittelyvaiheista on tuloksena turvallinen elintarvike.  Asianmukainen jäljitysjärjestelmä voi auttaa parantamaan tuotteen laatua, olosuhteita ja toimitusta sekä auttaa optimoimaan siihen liittyviä kustannuksia. Järjestelmän avulla lisätään jakeluketjujen läpinäkyvyyttä, parannetaan toimitusketjun tehokkuutta ja kauppaa käyvien yritysten yhteistyötä.

Lisäksi tuotteen tunnistamisvaatimukset, joita sovelletaan geenimuuntamattomiin (non-GMO) tuotteisiin, luomutuotteisiin tai tuotteen alkuperän sertifiointiin, vaativat luotettavaa tunnistusjärjestelmää ja asianmukaisten tuotetietojen jäljitettävyyttä. Lisäksi on tärkeää, että yrityksellä on käytettävissään mahdollisissa ongelmatilanteissa tehokas, nopea ja tarkka tuotteen takaisinvetojärjestelmä.

Mikä standardi? 

Jäljitettävyys on oleellinen osa elintarvikelainsäädännössä (esim. EU asetus 178/2002) ja elintarviketurvallisuuden standardeissa (esim. ISO 22000). Tällä kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) teknisellä standardilla on mahdollista toteuttaa jäljitettävyysjärjestelmä harmonisoidulla tavalla hyödyntäen parhaita käytettävissä olevia käytäntöjä. Rehujen ja elintarvikkeiden jäljitystandardi (ISO 22005) määrittelee yleiset periaatteet ja perusvaatimukset järjestelmän suunnittelulle ja toteutukselle.  

Miten sertifiointi parantaa liiketoimintaa? 

Elintarvikkeiden jäljitettävyyden sertifiointi tekee yksittäisen yrityksen prosesseista näkyvämpiä ja luotettavampia, jolloin yritys voi viestittää luotettavuudestaan. Standardit auttavat luomaan raamit tehokkaalle ja joustavalle jäljitysjärjestelmälle, joka auttaa esimerkiksi:

 • saavuttamaan tuoteturvallisuus- ja laatutavoitteita
 • dokumentoimaan tuotteen historian tai alkuperän
 • tehostamaan tuotteiden takaisinvetoa
 • tunnistamaan rehu- ja elintarvikeketjuun kuuluvat osapuolet 
 • todentamaan tuotekohtaisia yksityiskohtia
 • välittämään tietoja sidosryhmille ja kuluttajille. 

Kuinka sertifiointiin valmistaudutaan?

Jäljitettävyys on työkalu, jonka pitäisi olla osa laajempaa elintarviketurvallisuuden hallintaa. Tehokkaan jäljitysjärjestelmän suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi on ensin määriteltävä jäljitysjärjestelmän tavoitteet ja seuraavat seikat:

 • toimittajilta (ja/tai elintarvikeketjun yksittäisiltä osapuolilta) tarvittavat tiedot
 • prosessista (omasta yrityksestä ja/tai muista elintarvikeketjun yrityksistä) kerättävät tiedot
 • asiakkaille (ja/tai yksittäisille osapuolille elintarvikeketjussa) annettavat tiedot.

Suunnitteluprosessin pääkohdat:

 • tuotteen ja/tai sen ainesten määrittely
 • erän määrittely 
 • erän tunnistaminen
 • materiaalivirran yksityiskohtien dokumentointi
 • tietojen hallinta
 • viestittävien tietojen jäljitys.

Tämä prosessi sisältää raaka-ainevirtojen yksityiskohtaisten seuranta- ja jäljitysraporttien hallinnan, prosessiin osallistuvien tahojen vastuullisuuden sekä todistuksen järjestelmän menettelyistä.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: