Food and beverage

ASC feed standardi

ASC feed standard - 1134x300

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

ASC feed standardi auttaa varmistamaan, että rehun valmistajat täyttävät tiukat ympäristö- ja sosiaaliset vaatimukset, hankkivat raaka-aineet sosiaalisesti vastuullisilta toimittajilta ja käyttävät ympäristön kannalta vastuullisia raaka-aineita. ASC Feed standardi painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, vaatimalla vastuullista hankintaa kaikille tärkeimmille rehun ainesosille.

ASC Feed standardi ottaa käyttöön ASC:n vastuullisen vesiviljelyyn toimintatavan ja laajentaa sen koskemaan yrityksiä, jotka valmistavat vesiviljelyssä käytettäviä rehuja sekä niissä käytettävien  ainesosien toimittajia.  

Tammikuussa 2023 voimaan tullut ASC Feed Standard -standardi puuttuu kokonaisvaltaisesti yhteen vesiviljelyn suurimmista potentiaalisista vaikutuksista, eli rehun tuotantoon, edellyttämällä kaikkien tärkeimpien rehun ainesosien vastuullista hankintaa. 

Rehutehtaat voidaan nyt auditoida ASC Feed -standardin mukaisesti, mikä takaa kuluttajille, että ASC-sertifioiduilla tiloilla käytetty rehu on vastuullisesti hankittua - riippumatta siitä, sisältääkö se merestä vai maalta peräisin olevia ainesosia. 

Mikä on ASC-rehustandardi?

ASC-rehustandardi tekee selväksi, että vaikka sertifioitujen laitosten on hankittava yhä enemmän ympäristön kannalta kestäviä ainesosia, merestä peräisin olevat ainesosat muodostavat itse asiassa vähemmistön rehun ainesosista. Lisäksi noin 75% vesirehun maailmanlaajuisista ainesosista on peräisin maataloudesta, kuten soijasta, vehnästä ja riisistä ja näillä on omat ympäristövaikutuksensa esimerkiksi erityisesti metsäkato ja maankäytön muutokset, jotka usein jätetään huomiotta alaa koskevissa keskusteluissa. 

 

Kuten meripohjaisten, myös kasvipohjaisten ainesosien osalta tehtaiden on kirjattava ja raportoitava kaikki ainesosat, joiden osuus rehusta on yli 1%, ja niiden on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen, että ne on hankittu vastuullisesti. Yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä on valmistajien arvioitava riski, miten paljon tietty ainesosa edistää metsäkatoa tai maan käytön muuttumista ja valmistajien on sitouduttava siirtymään toimitusketjuun, jossa ei ole edellä esitettyjä kielteisiä vaikutuksia.

Rehutehtaat voivat sertifioitua tammikuusta 2023 alkaen, jolloin standardi astuu voimaan. Kalankasvattamoilla on tammikuuhun 2025 asti aikaa siirtyä ASC-standardin mukaiseen rehuun, jotta ne voivat edelleen täyttää ASC-standardien vaatimukset.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: