Yritysvastuuraportin varmistaminen ja yritysvastuun gap-analyysit

Hyvä viestintä auttaa yritystäsi hallitsemaan sidosryhmiltä tulevia odotuksia ja vaatimuksia. Ei enää ole riittävää sanoa että yrityksesi toimii vastuullisesti, vaan se täytyy pystyä myös näyttämään. Me autamme yrityksiä kansainvälisten vastuullisuusraportointi standardeissa ja ohjeissa sekä autamme hyvin raportointikäytäntöjen hyödyntämisessä.

Reporting services from DNV GL - Business Assurance

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Vastuullisuusraportti tulee olla luotettava, jotta se edistää yrityksen mainetta ja arvoa sekä parantaa yrityksen asemaa markkinoilla. Me todennamme vastuullisuusraportteja oman toimintamallin, VeriSustain™, mukaisesti. Lähtökohdat toimintamalliin tulee GRI-ohjeista ja AA1000AS -standardista, sekä yritysvastuuraportoinnin muista periaatteista.

Vastuullisuusraportin todentamisen lisäksi teemme asiakkaiden tarpeiden mukaan ns. gap-analyyseja, joiden avulla voidaan tarkastella esimerkiksi sidosryhmien tarpeiden huomioiminen yrityksen vastuullisuusraportoinnissa. Voimme myös arvioida vastuullisuusraportoinnin vastaavuutta yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön.

Kaiken arviointi- ja todennustyön tarkoituksena on täyttää sama päämäärä: suurempi luottamus sidosryhmiltä. Lisäksi asiakkaamme sanovat, että he voivat hyödyntää antamiamme suosituksia avainalueidensa riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa.


Lue lisää palveluistamme
 (ENG)

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos