Ihmisoikeudet yrityksissä

Ihmisoikeuskäsitys on hyvin laaja, ja yritysten toiminnot liittyvät siihen yhä useammin. Ihmisoikeuksiin liittyvät riskit tulee tunnistaa ja hallita, jotta voidaan saavuttaa sosiaalinen toimilupa, myönteinen yrityksen maine sekä kestävä taloudellinen kasvu.

Human rights

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos
Yritysten odotetaan yhä monipuolisemmin vastaavan ihmisoikeuksia koskeviin kysymyksiin ja kertovan avoimesti ihmisoikeuksien toteutumisesta koko toimitusketjussa. DNV GL tukee niin suuria globaaleja organisaatioita kuin paikallisia yrityksiä heidän viedessä käytäntöön YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

Meidän palvelumme sisältävät:

  • Arvioimme mitkä ihmisoikeuskysymykset liittyvät organisaatiosi toimintaan ja toimitusketjuun
  • Arvioimme organisaatiosi tuotteiden ja palveluiden mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset
  • Autamme yhdistämään ihmisoikeudet yrityksesi politiikkoihin
  • Arvoimme organisaatiosi hallintakeinoja ihmisoikeuskysymyksissä
  • Autamme kehittämään seurantamekanismeja kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti (esim. IFC-standardit ja Dow Jones Sustainability Index)
  • Järjestämme monipuolista koulutusta ihmisoikeuskysymysten ymmärtämiseksi ja huomioimiseksi yrityksesi toiminnassa

Käytännönläheinen lähestymistapamme liike-elämään ja ihmisoikeuksien huomioimiseen auttaa asiakkaitamme kehittämään heidän yritystoimintaa huomioiden samalla sidosryhmien tarpeet. Hyödynnämme johtavaa osaamistamme teknisissä ja operatiivisissa ratkaisuissa, riskien arviointimenetelmiä sekä tietotaitoa eri teollisuusalojen erityisvaatimuksista.

Lue lisää palveluistamme (ENG)

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos