Maailman akkreditointipäivä

Akkreditointi: Auttaa luomaan turvallisemman maailman

Joka vuosi 9. kesäkuuta IAF (International Accreditation Forum) yhteistyössä ILAC:n (International Laboratory Accreditation Cooperation) kanssa juhlii Maailman akkreditointipäivää. Päivä on maailmanlaajuinen aloite, jolla edistetään akkreditoinnin arvoa.

DNV - Maailman akkreditointipäivä 9. kesäkuuta

Vuoden 2021 teema on Akkreditointi: Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen tukeminen. 

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals - SDGs) ovat YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 ytimessä. Tämän laajan ja kunnianhimoisen toimintasuunnitelman tavoitteena on, että se on kaikkien tavoitettavissa.

Akkreditointi tarjoaa yhteistyössä muiden laatutoimielinten kanssa teknisen perustan, joka on elintärkeää kehittyneiden ja kehittyvien yhteiskuntien toiminnalle. Se mahdollistaa teollisuuden kehityksen, kaupan kilpailukyvyn globaaleilla markkinoilla, luonnon- ja henkilöresurssien tehokkaan käytön, elintarviketurvallisuuden sekä terveyden ja ympäristön suojelun.

Katso lisää teemasta ja IAF:n ja ILAC:n yhteistyössä julkaisemista materiaaleista IAF:n sivuilta tästä.


Aiempien vuosien akkreditointipäivät näet tästä.

Kuten aiemmin, päivää juhlitaan ympäri maailmaa eri tavoin, jotta tiedetään, miten akkreditointi voi auttaa saamaan aikaan turvallisemman maailman. Sekä tukemaan yrityksiä, hallintoelimiä ja sääntelyviranomaisia löytämään standardeja, vaatimustenmukaisuus- ja akkreditointikäytäntöjä auttaakseen heitä saamaan aikaan turvallisemman maailman. 

Jotta tiedät mitä tapahtuu lähelläsi, ota yhteyttä paikalliseen akkreditointilaitokseen lisätietojen saamiseksi. 

Akkreditointi

Akkreditointi määrittää vaatimustenmukaisuuden ja arviointipalveluja tarjoavien organisaatioiden pätevyyden, teknisen asiantuntemuksen ja puolueettomuuden. Kuten esimerkiksi sertifioinnin ja kansainvälisten standardien mukaisen arvioinnin sekä testauksen ja kalibroinnin. Tehdyt hankkeet, raaka-aineet, tuotteet, prosessit, palvelut, hallintajärjestelmät ja henkilöt voidaan arvioida tarkastuslaitosten, sertifiointielinten ja validointi- ja todentamiselinten, näiden vaatimustenmukaisuuden täyttävien arviointilaitosten, toimesta.

DNV on maailman johtava sertifiointilaitos, joka toimii yli 100 maassa. Akkreditoidun laatu- ja ympäristösertifioinnin, työterveys ja työturvallisuus- ja energianhallintajärjestelmäsertifioinnin avulla todennamme, että yrityksillä on asianmukaiset valvontatoimet ja prosessit paikallaan. Ne toimet ja prosessit, joilla pystytään tehokkaasti toimittamaan hankkeet, hallitsemaan niiden ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta sekä tarjoamaan turvallinen työympäristö. 

DNV Business Assurance Finland Oy Ab:llä on FINAS-akkreditointi usella eri hallintajärjestelmällä. FINAS on kansallinen akkreditointielin Suomessa. Lisää akkreditoidusta sertifioinnista täältä.

 

More information

The Organizing Bodies

IAF - International Accreditation Forum

The Organizing Bodies

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation

World Accreditation Day 2021 - Video

Accreditation: Supporting the implementation of the SDGs

World Accreditation Day 2020 - Video

Accreditation: Improving food safety

World Accreditation Day 2019 - Video

Accreditation: Adding value to Supply Chains

World Accreditation Day 2018 - Video

Accreditation: Delivering a Safer World