DNVGL.fi

Itsearviointi verkossa

Kaikki DNV:n johtamisjärjestelmiä käsitteleville kursseille osallistujat saavat käyttöönsä maksuttoman itsearviointityökalun.

ISO transition banner

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Katso opastus Esite

DNV:n itsearviointi on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida itseään ammattitaitoisella tavalla keskittyen johonkin tiettyyn hallintajärjestelmän standardiin, tarkastuslistaan tai riskialueeseen ja luoda kattavia raportteja yrityksen suorituskyvystä. Itsearvioinnin avulla voit jatkaa oppimista myös kurssin suorittamisen jälkeen. Oppimiskokemus jatkuu koulutuksen ulkopuolelle työelämään, minkä ansiosta voit:  

  • vahvistaa oppimaasi eri aiheisilla tarkastuslistoilla, jotka sisältävät tärkeimmät asiat kurssin sisällöstä 
  • toteuttaa ja harjoitella oppimiasi asioita nopeasti kätevän työkalun avulla 
  • saada nopeasti automaattista palautetta oppimisen tehokkuudesta.

Kenen kannattaa käyttää itsearviointia verkossa? 

Verkossa tehtävä itsearviointi voi olla kätevä käytäntö kaikille organisaatioille valmiuden tasosta riippumatta:  

  • jos jokin riski (esim. laatuun, ympäristöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen, elintarviketurvallisuuteen liittyvä riski) uhkaa yritystä ensimmäistä kertaa, itsearvioinnin avulla voi selvittää yrityksen valmiuden tason ja kyvyn hallita kyseistä riskiä.  
  • jos yrityksellä on vakiintunut tietämys ja käytössä oleva hallintajärjestelmä, saat esityksen tietyn ajanjakson aikana saavutetuista parannuksista.  

Itsearviointityökalun avulla saat myös yleiskuvan siitä, kuinka täytätte ennalta asetetut vaatimukset. Arvioinnin suoritettuasi, työkalu luo kattavan raportin hallinnollisista ja operatiivisista aiheista. Raportti perustuu vastauksiisi kysymyksiin ja tutkittuihin vaatimuksiin, ja siinä annetaan yksityiskohtaiset pisteet valitun standardin tai riskialueen eri osa-alueille.

Oletko valmis aloittamaan?   

Kirjaudu sisään osoitteessa ready.dnvgl.com. Sinulle lähetetään sähköpostitse käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla voit kirjautua itsearviointityökaluun. Työkalun kielivalinnat ovat kansainväliset. Lisätietoja saa englanninkielisestä oppaasta.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Katso opastus Esite