DNVGL.fi

Business Assurance Academy - Koulutus

Tietoa toimintaa varten

Vertailuun pohjautuva ymmmärrys hallintajärjestelmästäsi

Lumina™ on joukko suorituskyvyn vertailuun tarkoitettuja työkaluja, joiden avulla saat paremman käsityksen yrityksen hallintajärjestelmästä. Auditointitietojen analysoinnin avulla yksittäisten yritysten suorituskykyä voi verrata tuhansiin muihin. Analyysissa hyödynnetään tietokantaamme, jossa on 2,5 miljoonaa auditointilöydöstä ympäri maailman ja johon lisätään vuosittain 300 000 uutta löydöstä.

Light split in cube

DNV:n järjestämässä koulutuksessa tarkastellaan tietokannassamme olevien yritysten hallintajärjestelmien suorituskykyä kokonaisuudessaan. Luminan avulla voidaan tarkastella yksilöllisesti ja suojatusti kunkin yrityksen riskejä sekä tunnistaa nopeasti yritykseen kohdistuvat vaarat ja yritykselle avautuvat mahdollisuudet.    

Lumina™-tietojen avulla yritykset voivat havaita ja priorisoida parannusta kaipaavat hallintajärjestelmän alueet. Niiden avulla yritykset pääsevät käsiksi ongelmien perimmäisiin syihin sen sijaan, että niiden käytössä olisi vain luettelo seikoista, jotka eivät täytä vaatimuksia. Muiden vastaavien yritysten kohtaamat haasteet voivat olla myös sinun yritykseesi kohdistuvia riskejä. Tuomme jokaisessa koulutuksessa esille käsityksemme, joka perustuu teoriaan ja kouluttajien auditointikokemuksiin.    

DNV:n sertifioimat yritykset saavat käyttöönsä yksilöllisen pääsyn Lumina-portaalin, jossa ne voivat jatkaa oman suorituskykynsä vertailua tietokannan tietoihin ja saman alan yrityksiin. Lisäksi voit selvittää ja priorisoida hallintajärjestelmäsi kehitettävät alueet, helpottaa päätöksentekoa, priorisoida investointeja ja parantaa kestävää liiketoimintaa. Kutsumme sitä kehitykseksi tietoisuuden kautta. 

Lumina auttaa muuttamaan tiedot käsityksesi ja tekemään oikeat päätökset.

Lue lisää menetelmästämme.

Katso esite Luminasta.