DNV.fi

Miksi terveydenhuollon ammattilaisten kannattaa kumppanoitua kanssamme?

Terveydenhuollon organisaatioilla on nykypäivänä edessään yhä suurempi haaste parantaa potilaiden hoidon laatua ja tarjota turvallista ja kustannustehokasta palvelua, joka samalla edistää kasvua ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä.

Partner with us for healthcare

Yhteistyöllä parempaa hoitoa

Systemaattista ajattelua voidaan soveltaa hyvin terveydenhuollon organisaatioissa.
  
DNV GL tukee yli 2400 terveydenhuollon palveluntarjoajaa eri puolilla maailmaa ja auttaa soveltamaan systemaattista ajattelutapaa, jolla organisaatiot voivat tarkastella riskejään ja varmistaa mahdollisimman laadukas ja henkilökeskeisin hoito. Toimitamme palvelua terveydenhuollon ISO-sertifioinnin sekä terveydenhuollolle suunnatun koulutuksen avulla.

Yhteistyössä DNV GL Business Assurancen kanssa

Olemme yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista ja tarjoamme uusimmat palvelut toimintajärjestelmien sertifioinnissa. Arvioimme miten johtamisjärjestelmän avulla hallitaan riskejä ja tunnistamme yhdessä parannusmahdollisuuksia. Laaja tarjontamme takaa, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun yhdestä ja samasta paikasta.

Autamme terveydenhuollon alalla toimivia organisaatioita rakentamaan luottamusta. Niin organisaation, tuotteiden, ihmisten, palveluiden ja toimitusketjujen suorituskyky voidaan varmentaa sertifioinnin, verifioinnin, arvioinnin ja koulutuspalveluiden avulla. Yhdistämällä tietomme ja menetelmiä muiden turvallisuuden kannalta kriittisiltä aloilta kokemuksella terveydenhoitoalalta, tuemme asiakkaita ennakoivasti tunnistamaan ja hallitsemaan potilasturvallisuuteen ja muihin laaturiskeihin liittyviä asioita terveydenhuollon parantamiseksi.

Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön tarpeiden tasapainottaminen on todellisuutta, joka huomioidaan kaikilla aloilla, myös terveydenhuollossa. Korkealaatuisten terveydenhuoltojärjestelmien tulee olla kustannustehokkaita, niissä tulee esiintyä avoimuutta oppia ja jatkuvasti parantaa sekä kunnioittaa potilaan ja hänen perheensä ihmisarvoa. Laatujärjestelmän avulla voi parantaa laatua ja potilasturvallisuutta ja se on on paras tapa tarjota potilaalle keskittyvää hoitoa ja tie kestävään terveydenhoitopalvelujen tarjoajille.

Terveydenhuollon alalla palveluihimme kuuluu sertifiointi kansainväliset hallintajärjestelmien standardeja mm.

  • ISO 9001 – Laatujärjestelmän sertifiointi

  • ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

  • ISO 27001 – Tietoturvallisuuden sertifiointi

  • ISO 45001 – Työterveyden ja -turvallisuuden sertifiointi

  • MDD – Medical tuotteen sertifiointi 

  • ISO 13485 – Lääkinnällisten laitteiden valmistus, laatujärjestelmän sertifiointi

  • ISO 50001 – Energianhallinnan sertifiointi

  • MDR ja MDSAP

  • Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut koulutukset

Why partner with DNV GL for healthcare
Auditointitiimimme koostuvat yksilöistä, joilla on taustaa terveydenhuollon alalta. He ovat erikoistuneita riskienhallintaan, potilaan hoitoon, infektioiden torjuntaan sekä teknisten järjestelmien käyttöön, joita käytetään hallitsemaan terveydenhuoltolaitosten riskejä.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä