Lisäarvoa tuova auditointi ja digitaalinen matka

Itelligence and business analytics  with key performance indicators dashboard concept

Tärkein vahvuutemme ovat ammattilaisemme. He voivat toimia osana asiakkaan auditointitiimiä tai kehittää tietämyksensä ja kokemuksensa perusteella omia auditointimetodologioita tai digitaalisia työkaluja. Olemme tukenasi sertifiointimatkan kaikissa vaiheissa. 

Itsearviointisovellus

Itsearviointisovelluksemme kattaa yleisimmin käytetyt standardit. Sen avulla voit testata, miten hyvin tunnet tietyn standardin, ja arvioida johtamisjärjestelmäsi valmiutta. Pisteytetystä arvioinnista selviää mahdolliset puutteet ja parannuskohteet. Voit muodostaa lähtötason ja vertailla eri toimipaikkoja sisäisesti tai asettaa määrällisiä tavoitteita tietyille osa-alueille ja mitata edistymistä säännöllisesti. Tarpeistasi riippumatta itsearviointi antaa yksityiskohtaista tietoa standardin vaatimusten ymmärtämisestä tai suorituskyvystä ja hallinnan tasosta. 

Boost My Audit

Keskitä auditoinnit ja parannuspyrkimykset tehokkaiden johtamisjärjestelmien kehittämiseen, ja tue liiketoimintasi tavoitteita. Digitaalisen Boost My Audit -työkalumme avulla voit keskittyä liiketoimintasi kannalta merkittävimpiin kriittisiin alueisiin. Selaa yleisimpiä painopistealueita standardin, yritysriskin tai liiketoimintaprosessin mukaan. Suodata toimialan mukaan, jotta voit tunnistaa ne, jotka soveltuvat parhaiten liiketoimintaasi. Liitteenä olevat tarkistuslistat ohjaavat sisäistä auditointiprosessiasi ja auttavat sinua valmistautumaan DNV:n tekemiin ulkoisiin auditointeihin. 

Risk Based Certification™ -auditointimenetelmämme

Tänä päivänä organisaatiot ovat jatkuvasti suurennuslasin alla ja niitä vaaditaan osoittamaan oman toimintansa suorituskykyä hyvin laaja-alaisesti. Käytämme parhaiden toimintatapojen mukaisia auditointitekniikoita, joita toteutamme etänä ja virtuaalisesti, käyttämällä omaa Risk Based Certification® -menetelmämme. Riskien hallintaan perustuva menetelmämme auttaa parantamaan johtamisjärjestelmää siten, että se tukee liiketoiminnan tavoitteita. Kun valitset tärkeimmät fokusalueet ennen auditointia, voimme mitata suorituskykyä valittua standardia tai valittuja standardeja vastaan ja tarkistaa samalla, miten hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee liiketoiminnan menestymisen kannalta tärkeitä osa-alueita. 

eAdvantage 

eAdvantage-sovelluksemme tarjoaa auditointitoimintojen täydellisen yleiskatsauksen. Sen avulla hallitset sertifiointiprosessia alusta loppuun. Voit tarkastella kaikkien sertifioitujen toimipaikkojen kattavia auditointitietoja ja projektin tilaa, seurata ja sulkea auditointilöydöksiä. Voit mukauttaa näkymiä, verrata toimipaikkoja ja jakaa näkymiä kollegoiden kanssa tärkeimpien asioiden korostamista varten. 

Sertifikaatit lohkoketjussa

Kaikki DNV:n myöntämät johtamisjärjestelmä- ja tuotesertifikaatit merkitään yksilöllisellä digitaalisella tunnuksella ja tallennetaan turvallisesti lohkoketjuun. Tämä auttaa asiakkaita vähentämään virheellisiä sertifikaatteja ja tarjoamaan läpinäkyvyyttä sidosryhmien suuntaan. Kuka tahansa voi tarkistaa sertifikaatin aitouden ja viimeisimmän tilan skannaamalla sertifikaatin QR-koodin tai hakemalla sitä verkkosivustoltamme.

eCertMark 

Tämä sovellus on itsepalveluratkaisu, josta asiakkaat voivat hakea sertifiointimerkkejään. Merkit ovat helposti käytettävissä, ja ladata merkkejä käytettäväksi digitaalisessa ja painetussa muodossa. Ohjeistus auttaa soveltamaan ja käyttämään merkkejä sertifiointisääntöjen mukaisesti. 

Lumina™ 

Lumina on organisaatioiden käyttöön luotu liiketoimintatiedon vertailutyökalu, joka muuttaa auditointitiedot mahdollisuuksiksi. Sovellus antaa asiakkaillemme tietoa, jota tuotetaan analysoimalla jatkuvasti tuhansien sertifioitujen yritysten johtamisjärjestelmien suorituskykytietoja. Voit selata laadukkaita tilastoja erilaisia hallintajärjestelmästandardeja koskevista haasteista sekä arvioida yrityksen suorituskykyä alan vertailuryhmiin ja parhaiten suoriutuneisiin nähden. Lumina sisältää myös sisäisen vertailun (benchmarking) ja trendianalyysin sekä edistää parannuskohteiden yksityiskohtaista suunnittelua.


Kaikki digitaaliset työkalumme ovat käytettävissä Veracity-asiakasportaalimme kautta. Asiakkaat voivat käyttää sovelluksiaan helposti yhdellä kirjautumisella. Pyrimme tuomaan lisäarvoa asiakkaan jokaiseen auditointiin ja sertifiointimatkaan tarjoamalla enemmän tietoa ja helpon pääsyn asiakkaan omiin tietoihin.