DNVGL.fi

Next Generation Risk Based Certification - transfer

Risk Based Certification

Riskilähtöinen sertifiointitapa – enemmän kuin tavallinen sertifiointi.

Viemme sertifioinnin seuraavalle tasolle. Standardin vaatimusten todentamisen lisäksi auditointimenettelymme auttaa rakentamaan kestävää liiketoimintaa. 

Auditoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää organisaationne luonne ja toimintaympäristö. Tähän liittyvät liiketoimintanne pitkän tähtäimen tavoitteet, olennaisimmat sidosryhmävaatimukset (sisäiset ja ulkoiset) sekä tapanne käsitellä kriittisimpiä riskejä, jotka voivat estää teitä pääsemästä tavoitteisiinne. 

Ne riskit, jotka saattavat estää teitä pääsemästä pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin tulee hallita johtamisjärjestelmän avulla. Näistä riskitekijöistä on hyvä keskustella pääauditoijan kanssa ja priorisoida joukosta kaikkein kriittisimmät tekijät, joita voitte käyttää apuna auditoinnin painopistealueiden valinnassa.

Painopistealueiden tulisi heijastaa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteita. Auditoinnin painopisteet tulisi valita niiden merkittävyyden perusteella. Yhdessä pääauditoijan kanssa voitte määritellä 1-3 painopistealuetta kuhunkin auditointiin. Samaa painopistealuetta voi tarvittaessa soveltaa useissa auditoinneissa.

Combined Audit Project - transfer

Yhdistetyt auditoinnit

Säästä aikaa ja rahaa yhdistetyllä auditoinnilla.

Auditoijamme on koulutettu auditoimaan useiden eri standardien mukaisesti ja he voivat näin ollen tehdä yhdistettyjä auditointeja.

Yksi integroitu, eli yhtenäinen järjestelmä

Johtamisjärjestelmien välillä on usein paljon samankaltaisuuksia vaikka ne kattavatkin eri alueita. Monet yritykset ovat päättäneet rakentaa johtamisjärjestelmänsä yhtenäiseksi järjestelmäksi, kattaen esimerkiksi laadun, ympäristön ja työterveyden/-turvallisuuden saman järjestelmän alle. Yhtenäinen järjestelmä usealle eri standardille voi näin auttaa yritystänne vähentämään ylimääräistä työtä.

Kaikki kriittiset alueet samassa auditoinnissa
  
Yhtenäinen johtamisjärjestelmä mahdollistaa yksinkertaisemman dokumentaation, sillä yrityksenne ei tarvitse valmistaa erikseen täydellistä kokoelmaa jokaiselle eri standardille. Mikäli päädytte yhtenäiseen järjestelmään tai rakennatte rinnakkaiset johtamisjärjestelmät, jokaiselle osa-alueelle, kaikki yrityksenne kriittiset alueet voidaan auditoida ja sertifioida yhden yhdistetyn auditoinnin aikana.

Bespoke Audit Protocol

Mukautettu auditointimalli

Auditointi, joka mukautetaan yrityksenne tarpeisiin

Tarjoamme useita eri auditointimalleja, jotka voidaan mukauttaa tarpeisiinne.

Geneerinen auditointimalli

Geneeristä mallia voidaan soveltaa kansainvälisesti tunnettujen standardien kuten ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -auditoinnissa. Geneerisen auditointimallin hyöty on siinä, että se tarjoaa puolueettoman auditointituloksen, joka muodostetaan standardiin linkitetyn pisteytetyn kysymysmallin mukaan.

Mukautettu auditointimalli
Räätälöity auditointi tuo pisteytetyn auditoinnin täysin uudelle tasolle. Tunnettujen standardien lisäksi auditoinnissa tarkastellaan kysymyssarjan avulla asiakkaiden odotuksia, toimintaperiaatteita ja prosesseja.

Pisteytetty auditointimalli

Pisteytetty auditointimalli lisää mukaan graafiset kuvaajat, jotka parantavat yrityksen sisäisestä viestintää ja helpottavat nopeaa tiedon välittämistä esimerkiksi johdolle. Kehitys (tai negatiivinen kehitys) voidaan myös mitata ja osoittaa käyttämällä absoluuttisia pisteytyksiä, prosenttituloksia tai suoritustasoja jotka on linkitetty määriteltyihin kynnysarvoihin.
Account Management

Asiakkuuden hallinta

Sertifikaatin saamisessa ei ole kyse ainoastaan sertifikaattitodistuksesta. Taustalla toimii useita eri ihmisiä antamassa tukeaan. DNV GL:n asiakkaana saat kontaktin, joka auttaa teitä eri tehtävissä matkan varrella.

 • Sertifikaatin scope-tekstin muutokset
 • Auditointien sopiminen ja aikataulun määrittely
 • Tekniset tiimit
 • Asiakastuki
 • Maksuton tuki sertifikaattistandardien muutoksiin liittyvissä kysymyksissä
Tarjoamme asiakkaillemme oman eAdvantage-portaalin, jonka avulla sertifiointiin liittyviä asioita voidaan hoitaa verkossa. Katso My DNV GL (Veracity) sivuston yläpalkista.

Customer Portal -

Asiakasportaali

Hallinnoi sertifiointiasioitasi oman asiakastunnuksen avulla.

DNV GL:n asiakasportaali on eAdvantage. Se on verkossa toimiva foorumi, jossa voitte:

 • katsoa tietoja asiakasprojekteista, poikkeamista, aktiviteeteista sekä sertifioiduista toimipaikoista
 • jäljittää poikkeamia sekä lähettää vastauksia poikkeamiin
 • tarkistaa teille alustavasti suunnitellun auditointiaikataulun.

eAdvantageen pääsee kohdasta My DNV GL (Veracity), joka löytyy sivuston yläpalkista.

Partnership industry experts

Toimialojen asiantuntijoita ja kumppanuusmalli

Meillä on toimistoja ympäri mailman, joista voimme tarjota paikallista palvelua teille. Työntekijämme puhuvat samaa kieltä kanssasi ja tuntevat paikalliset tarpeenne, tavat ja markkinat. Missä ikinä olettekin, auditoijamme ottavat asiakseen tuntea yrityksenne toiminnan.

Auditoijamme käyvät läpi erään alan vaativimmista koulutus- ja pätevöittämisohjelmista. Siksi voimme taata, että riskien hallintaan (Risk Based Certification) perustuvat palvelumme toimitetaan joka kerta, joka paikassa. Auditoijamme puhuvat teidän kieltänne ja tuntevat paikalliset markkinat. He tietävät toimialanne ja heidät on koulutettu ymmärtämään alanne haasteita. Auditoijamme myös ymmärtävät liiketoimintatavoitteenne ja operatiivisten prosessienne välisen yhteyden.

Mikä tahansa onkaan yrityksenne koko tai ala, me tiedämme että teillä on visio omaan toimintaanne ja me voimme auttaa laatimaan suunnitelman miten pääsette perille. Voimme auttaa, etsitte sitten yhdistettyä auditointia kansainvälisessä toimintaympäristössä, kaipaatte lisävarmistusta monimutkaisten jakeluketjujen hallintaan tai tarvitsette sertifikaatin päästäksenne uusille markkinoille.

Nykypäivänä sertifiointi edellyttää kumppanuusmallia

 • Ymmärrys siitä missä olette juuri nyt
 • Suunnitelman laatiminen siitä missä haluatte olla huomenna
 • Päättää miten sinne pääsette
 • Omaksua jatkuvan parantamisen ja liiketoiminnan oivallukset