DNV.fi

Sertifiointi

Miksi johtamisjärjestelmän sertifiointi kannattaa?
Certification by DNV GL

Sidosryhmät arvioivat yritysten toimintaa entistä laajemmin ja tarkemmin. Vaikka yritysten väliset markkinat hyväksyvätkin hallitut riskit, yhteiskunta ja kuluttajat sietävät yhä vähemmän riskejä. Säädösten laatijat ja hallintoelimet vastaavat tähän luomalla entistä tiukempia ja kattavampia säännöksiä ja yksityiskohtaisia raportointivaatimuksia. Yritysten on mukauduttava vaadittuun tilanteeseen, jossa lakien ja säädösten noudattaminen on vähimmäisvaatimus.

Osana kilpailustrategioitaan menestyvät yritykset reagoivat uusiin olosuhteisiin tekemällä enemmän kuin vain noudattamalla pakollisia säädöksiä. Tällöin riskinhallinnasta tulee liiketoiminta- ja hallintaprosessien ydin kilpailuedun säilyttämisessä.

Johtamisjärjestelmä jatkuvaan parantamiseen

Miten yritykset hallitsevat ja johtavat niitä kohtaavien haasteiden kirjon? Ne kehittävät prosesseja ja toimintamalleja, joilla nämä haasteet voidaan kohdata ja mitata, integroiden liiketoiminnan periaatteita johtamisjärjestelmiin.

Jotkut yritykset ottavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja tuovat laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat yhteen ja samaan järjestelmään. Monet yritykset eivät kuitenkaan käytä johtamisjärjestelmiään niin hyvin kuin voisivat, sillä järjestelmät nähdään yleensä vain vallitsevan tilanteen säilyttämisen työkaluina, pikemmin kuin muutoksen ja parannuksen hallintatyökaluna. Kuitenkin tehokkaan johtamisjärjestelmän on tuotettava yritykselle lisäarvoa tekemällä asioista entistä parempia, halvempia tai nopeampia sitä mukaa, kun järjestelmä kehittyy.

Tärkeimmät johtamisjärjestelmästandardit korostavat jatkuvaa parantamista. Johtamisjärjestelmän toteuttaminen antaa yritykselle mahdollisuuden keskittyä niiden alueiden parantamiseen, jotka ovat yritykselle ja sen sidosryhmille kaikkein tärkeimpiä.

Miksi sertifioida yrityksen johtamisjärjestelmä?

Yrityksen johtamisjärjestelmä kannattaa antaa kolmannelle osapuolelle sertifioitavaksi useasta syystä. Aluksi merkittävä motivointitekijä on usein kaupanteon helpottaminen. Toinen syy saattavat olla viranomaisten vaatimukset. Myös kansainvälistyminen vaatii entistä monimutkaisempia prosesseja ja entistä tarkempaa vastuuta liiketoiminnasta useille sidosryhmille. Tällaisissa tapauksissa yritykset kaipaavat johtamisjärjestelmien puolueetonta arviointia sekä sertifiointiavaatimustenmukaisuuden dokumentoimiseksi.

Vakuuttavin syy voi kuitenkin olla yksinkertaisesti se, että ylin johto näkee maineikkaan kolmannen osapuolen suorittaman puolueettoman johtamisjärjestelmän auditoinnin, tulosten raportoimisen ja sertifikaatin myöntämisen tuovan lisäarvoa yritykselle. Johdon on oltava ajan tasalla, eikä se voi antaa johtamisen ja hallinnan puutteen aiheuttamien onnettomuuksien vaikuttaa yrityksen brändin arvoon. Nykyään kaikki yritykset joutuvat entistä enemmän sidosryhmien tarkastelun kohteeksi.

Läpinäkyvyyden ja avoimuuden vaatimus sekä yrityksen ympäristöön jättämän jalanjäljen, toiminnan turvallisen hallinnan ja laadun jatkuvan parantamisen suhteen ovat joitakin vaatimuksia, joita yrityksiin kohdistetaan ympäri maailmaa.

Niinpä riskienhallinnasta viestiminen on tärkeässä osassa, kun rakennetaan luottamusta ja luotettavuutta. Johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja sertifiointi viestivät sidosryhmille, että yrityksenne on matkalla kohti jatkuvaa parantamista niin laatuun, ympäristöön kuin turvallisuuteenkin liittyvien asioiden suhteen. Ulkoinen arviointi auttaa yrityksiä parantamaan strategioitaan, toimintaansa ja palvelutasoaan jatkuvasti. Oikean sertifiointilaitoksen valinta takaa yrityksen johtamisjärjestelmälle puolueettoman kolmannen osapuolen suorittaman validoinnin ja vertailun.

Tämä vie yrityksen pelkkää vaatimustenmukaisuutta korkeammalle, riskiperusteiselle lähestymistavalle perustuvalle tasolle. Keskittymällä suurimmat haasteet yrityksellenne asettaviin riskeihin yrityksenne hyötyy varmasti matkalla kohti jatkuvaa parantamista.

  • Other sectors

Miksi johtamisjärjestelmän sertifiointi kannattaa?

Yrityksen toimintaa ylläpidetään ja parannetaan systemaattisesti johtamisjärjestelmän avulla.

00:53

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä