Siirtyminen standardiin ISO 22301:2019

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä

Suunnitteletko jo siirtymistä standardin ISO 22301 vuoden 2019 versioon? Tuemme sinua siirtymän jokaisessa vaiheessa.

Touchscreen with digital symbols

Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua siirtymiseen?

Kyllä, kiitos

ISO 22301 julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Se oli yksi ensimmäisistä ISO-standardeista, joka noudattaa ylätason rakennetta. Siinä määritetään vaatimukset ja parhaat käytännöt kestävämmän ja joustavamman liiketoiminnan rakentamiselle, jolloin liiketoiminta selviää haitallisista tapahtumista. Vaatimukset täyttävät organisaatiot pystyvät vastaamaan tapahtumiin tehokkaammin, palautumaan niistä nopeammin ja siten vähentämään tapahtumien vaikutuksia ihmisiin, tuotteisiin ja organisaation tulokseen. 

Standardin ISO 22301 tarkastettu versio

Standardin ISO 22301:2019 julkaistiin 31. lokakuuta 2019. Sen on laatinut tekninen komitea ISO/TC 292 Security and Resilience (turvallisuus ja joustavuus). Siinä on jäsenenä yli 60 kansallista standardisointielintä. Tarkastuksen tarkoituksena on ollut vastata liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviin muutoksiin ja kehitykseen sekä tarjota enemmän arvoa standardin toteuttaneille organisaatioille.  

Yleisesti ottaen muutokset ovat pieniä. Siihen ei ole lisätty mitään olennaisia uusia vaatimuksia. Muutosten kolme pääaluetta ovat: 

 • Standardin rakennetta on muutettu, jotta sitä on helpompi lukea ja käyttää ja jotta siitä käy selkeämmin ilmi, mitä organisaatioilta vaaditaan. 
 • Liiketoiminnan jatkumiseen liittyvää kieltä ja termistöä on yksinkertaistettu ja muokattu, jotta teksti on selkeämpi ja yhdenmukaisempi ja vastaa paremmin nykyajan ajattelua liiketoiminnan jatkuvuudesta. 
 • Ylätason rakenteen käyttöä on tehostettu, jotta standardi on yhdenmukainen ja yhteensopiva kaikkien muiden hallintajärjestelmiä koskevien ISO-standardien kanssa. Standardeja ylätason rakenteen perusteella toteuttaneille organisaatioille siirtymän pitäisi olla suhteellisen sujuva verrattuna muihin viimeaikaisiin siirtymiin, kuten ISO 9001 -standardin kohdalla.  

Saat lisätietoja muutoksista lataamalla englanninkielisen esityksen.

Siirtymäaikataulu 

 • Siirtymäaika on kolme vuotta ja se alkaa 31. lokauuta 2019 (siirtymän aloituspäivä).  
 • Kaikkien standardin ISO 22301:2012 mukaisten sertifiointien voimassaolo päättyy 31. lokakuuta 2022 (siirtymän päättymispäivä).  
 • Sertifiointilaitokset eivät enää suorita standardin ISO 22301:2012 mukaisia alkuperäisiä ja sertifioinnin uusimiseen tarkoitettuja auditointeja 18 kuukauden jälkeen aloituspäivästä, eli 30. huhtikuuta  2021 jälkeen.  

Miten uuden version toteutus kannattaa valmistella?  

Suosittelemme aloittamaan siirtymän valmistelun mahdollisimman aikaisin ja suunnittelemaan huolellisesti hallintajärjestelmään tarvittavien muutosten toteuttamisen.  

Siirtymän suositeltavat vaiheet: 

 • Tutustu uuden standardin sisältöön ja vaatimuksiin. Jos käytössäsi on tällä hetkellä vuoden 2012 standardi, keskity tarkastettuun standardiin tehtyihin muutoksiin.  
 • Varmista, että organisaation olennainen henkilökunta saa tarvittavan koulutuksen ja ymmärtää vaatimukset ja tärkeimmät muutokset. 
 • Määritä uusien vaatimusten täyttämiseen tarvittavat toimenpiteet ja laadi toteutussuunnitelma. 
 • Suorita toimenpiteet ja päivitä hallintajärjestelmä uusien vaatimusten mukaiseksi.  

Miten voimme tukea sinua?  

Oletpa sitten standardin ISO 22301 nykyinen käyttäjä tai juuri tutustumassa liiketoiminnan jatkuvuuteen, DNV voi tukea sinua liiketoiminnan jatkuvuutta koskevissa kysymyksissä ja uuteen standardiin siirryttäessä seuraavin tavoin: 

 • Esimerkiksi seminaarit, webinaarit ja verkkokoulutus, joissa kerrotaan tarkastetusta versiosta ja esitellään yleiskuvaus standardin sisällöstä ja tärkeimmistä muutoksista, siirtymäprosessista jne. 
 • Tuetut sisäiset tai julkiset koulutukset, joissa käydään yksityiskohtaisesti läpi standardin sisältö, muutokset ja siirtymään tarvittavat toimenpiteet. Koulutukset ovat modulaarisia ja niiden sisältö voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. 
 • Gap-nykytila-analyysi (työpajat), joissa hallintajärjestelmä arvioidaan uuden standardin vaatimusten pohjalta ja määritetään tarvittavat toimenpiteet. Sen avulla voidaan selvittää, mitä standardin vaatimusten täyttämiseksi edellytetään. Sisältö, kuten arviointi, voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan.  

Aloita siirtymän suunnittelu ja ota meihin yhteyttä. Tuemme sinua siirtymän jokaisessa vaiheessa.  

Lue lisää standardista ISO 22301 ja sen ominaisuuksista ja eduista tästä.

Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua siirtymiseen?

Kyllä, kiitos