Siirtyminen BRCGS-pakkausmateriaalistandardin versioon 6

Tuoteturvallisuus- ja laatujärjestelmä pakkausvalmistajille

Aloita valmistautuminen BRCGS-pakkausmateriaalistandardin helmikuussa 2020 voimaan tulevan version 6 mukaiseen auditointiin. Voimme tukea yritystäsi sen siirtyessä standardin uuteen versioon.

Carton packaging

Ota yhteyttä

Verkkoseminaari tärkeimmistä muutoksista

Katso

Oletko kiinnostunut osallistumaan koulutukseen?

Ota yhteyttä Globaaliin koulutukseemme

Elokuussa julkaistu BRCGS-pakkausmateriaalistandardin version 6 tukee tuottajia koko toimitusketjussa, jotta ne tuottavat turvallisia pakkausmateriaaleja, hallitsevat tuotteiden laatua asiakkaiden vaatimusten mukaisesti ja noudattavat lainsäädäntöä. Helmikuusta 2020 lähtien BRCGS-pakkausmateriaalistandardin mukaiset auditoinnit suoritetaan standardin version 6 mukaisesti.

Muilta osin painopiste on edelleen johdon sitoutumisessa, vaara- ja riskianalyysipohjaisissa turvallisuusohjelmissa ja yritysten laatujohtamisjärjestelmien tukemisessa. Muutosten tarkoituksena on, että auditoinneissa keskitytään hyvien tuotantotapojen toteutumiseen tuotantoalueilla ja samalla tunnustaa pakkausteollisuuden monimuotoisuus ja alan auditoinneissa tarvittavat taidot.

Standardiin tulleita keskeisiä muutoksia ovat:

 • Vaikka standardin keskeiset piirteet, kuten auditoinnista osallistujille aiheutuvan rasitteen vähentäminen, teollisuuden monimuotoisuuden tunnustaminen, läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden lisääminen, säilyvät muuttumattomina, siinä on joitakin keskeisiä kehityssuuntia:
 • Laatujohtamisjärjestelmissä käytettyjen prosessien parantaminen painettujen pakkausten hallinnassa (5.3) sekä vaarojen ja riskien analysoinnin kehittäminen.
 • Auditointiprosessin yhtenäisyyden varmistaminen kaikkialla maailmassa.
 • Tuoteturvallisuuden ja laatuun keskittymisen tärkeys pyrittäessä lisäämään elintarvikkeiden toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja yhtenäisyyttä (1.1.2). Tavoite on vastaava kuin BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardin versiossa 8.
 • Hygieniavaatimusten yksinkertaistaminen niin, että ne perustuvat vain riskiin.
 • Standardi sisältää uuden ehdon, 3.6 korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon ongelmia ja ehkäistä niiden ilmenemistä.
 • Riskiin perustuvan mikrobiologisen ympäristön seurantaohjelman (4.8.5) käyttöönotto patogeenisten eli elintarvikkeiden pilaantumista aiheuttavien organismien lähteiden tunnistamiseksi pakkausten tuotantoalueilla, jotta toimet pakkausten kautta tapahtuvan kontaminaation torjumiseksi voidaan aloittaa.
 • Yllätysauditointiohjelman yksinkertaistaminen. 

Miten auditointiin kannattaa valmistautua:

Suosittelemme, että valmistautuminen BRCGS-pakkausmateriaalistandardin version 6 mukaiseen auditointiin aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaa johtamisjärjestelmään tarvittavien muutosten suunnittelun riittävän ajoissa. Suositellut vaiheet ovat:

 • Tutustuminen BRCGS-pakkausmateriaalistandardin version 6 sisältöön ja vaatimuksiin. Jos edustamallasi yrityksellä on jo sertifiointi, sinun pitää keskittyä vaatimusten muutoksiin. Tarvittavat tiedot ja toimintaohjeet ovat BRCGS Participate -sivustossa (edellyttää käyttöoikeuksia). Itse standardi on ladattavissa ilmaiseksi (pdf-muodossa) BRCGS Bookshop -sivustosta.
 • Varmista, että organisaatiosi henkilöstö on saanut koulutuksen ja ymmärtää standardin vaatimukset ja tärkeimmät siihen tulleet muutokset.
 • Tunnista puutteet, jotka on korjattava uusien vaatimusten täyttämiseksi, ja laadi täytäntöönpanosuunnitelma. Suorita toimenpiteet ja päivitä yrityksesi johtamisjärjestelmä vastaamaan uusia vaatimuksia.
 • Arvioi toteutuksen tehokkuus esimerkiksi sisäisten auditointien avulla ja tarvittaessa määrittele lisätoimet.

Auditoijamme ovat valmistautuneet muutokseen ja heillä on täydellinen kuvaus muutoksista ja siitä, mitä siirtyminen BRCGS-pakkausmateriaalistandardin versiosta 5 versioon 6 edellyttää. Voimme antaa yrityksellesi tukea järjestämällä tarvittavia koulutuksia, jotta voit aloittaa valmistelut, arvioida yrityksesi valmiustason ja suorittaa siirtymän tehokkaasti.  

Miten DNV GL voi tukea yritystäsi?

Sen lisäksi, että DNV GL suorittaa helmikuusta 2020 lähtien standardin version 6 mukaisia sertifiointiauditointeja ja tarjoaa koulutusta, joiden avulla voit valmistautua tulevaan BRCGS-pakkausmateriaalistandardin version 6 mukaiseen auditointiin.  Tarjoamme myös ennakkoarviointeja, jotka auttavat sinua ja yritystäsi arvioimaan ja tunnistamaan mahdolliset puutteet ennen ensimmäistä version 6.

Koulutustarjontamme sisältää:

 • Tärkeimpiä muutoksia käsittelevän verkkoseminaarin.
 • DNV GL:n kouluttajan vetämän DNV GL:n luokkahuonekoulutuksen tärkeimmistä muutoksista ja siirtymisestä versioon 6.
 • BRCGS:n luokkahuonekoulutuksen DNV GL:n BRCGS-hyväksynnän saaneen koulutusta järjestävän yhteistyökumppanin toimesta seuraavista aiheista:
 • Toimipaikoille tarkoitettu siirtymäkoulutus maailmanlaajuisen pakkausmateriaalistandardin versiosta 5 versioon 6.
 • Auditoijille ja ammattihenkilökunnalle tarkoitettu siirtymäkoulutus maailmanlaajuisen pakkausmateriaalistandardin versiosta 5 versioon 6.
 • Maailmanlaajuisen pakkausmateriaalistandardin versio 6: Auditoijien koulutus.
 • Maailmanlaajuisen pakkausmateriaalistandardin versio 6: Toimipaikkojen koulutus.
BRCGS-turvallisuusjohtamiskoulutus seuraavista aiheista:
 • Maailmanlaajuinen BRCGS-pakkausmateriaalistandardi: Maailmanlaajuiset BRCGS-standardit, tehokas vaara- ja riskianalyysi (HARA)
 • Sisäinen auditoija
 • Juurisyyanalyysi
 • Riskien arviointi
 • Validointi ja todentaminen
 • Elintarvikepetosten haavoittuvuuden arviointi.

Ota yhteyttä meihin, niin olemme yrityksesi tukena.

Ota yhteyttä

Verkkoseminaari tärkeimmistä muutoksista

Katso

Oletko kiinnostunut osallistumaan koulutukseen?

Ota yhteyttä Globaaliin koulutukseemme

BRCGS Packaging Materials Issue 6 - Transition Guide

Download our guide to get insights into this revised standard for product safety and quality management.

Watch the OnDemand webinar

Hear about the key changes to the BRCGS Packaging Materials Standard Issue 6 which was released in August 2019.