My Story™ – lohkoketjupohjainen digitaalinen varmistusratkaisu

Kuluttajat tutkivat enenevässä määrin hankkimiensa tuotteiden tietoja varmistuakseen tuotemerkkien rehellisyyttä ja vastuullisuutta koskevista lupauksista. Brändit pyrkivät kertomaan pyrkimyksistään ja investoinneistaan, liittämään toimet tiettyihin tuotteisiinsa, kommunikoimaan sertifioinnin ja tunnisteiden merkittävyydestä ja etenkin liittämään määrättyihin tuotteisiinsa huomionarvoisia erityispiirteitä. My Story™ auttaa brändejä täyttämään omien ponnistelujensa ja kuluttajien huolenaiheiden välisen luottamuskuilun.

MyStory general

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Kun kuluttajien luottamus siirtyy brändeistä tuotteisiin, brändien haasteena on paitsi hallita toimintaansa myös liittää ponnistelunsa ja investointinsa yksittäiseen tuotteeseen. Tästä tiedottaminen on perinteisesti hoidettu yritysraporttien, sertifikaattien ja tunnisteiden välityksellä, usein sellaisella teknisellä tavalla, johon kuluttajat eivät välttämättä pääse käsiksi tai jolla on kuluttajille vähän merkitystä tai arvoa. DNV GL:n My Story™ -ratkaisu antaa brändeille ainutlaatuisen mahdollisuuden välittää kuluttajille autenttinen tuotteen tarina – sen laadusta aina tuotteen sosiaaliseen ja eettiseen luotettavuuteen ja ympäristötavoitteiden noudattamiseen asti – näyttämällä lohkoketjualustalle tallennetut todennetut tiedot. My Story™ antaa jokaiselle tuotteelle yksilöllisen tunnuksen, ja sen kautta päästään käsiksi DNV GL:n varmentamaan autenttiseen tuotteen tarinaan. Tuotteen QR-koodin kautta kuluttaja voi älylaitteellaan tarkastella häntä kiinnostavia tietoja.

Miten lohkoketju liittyy tähän?

Yrityksillä on nykyään paineita hallita toimintaa ja arvoketjuja kestävällä ja läpinäkyvällä tavalla. Samaan aikaan toimitusketjut kehittyvät digitalisaation (teollinen vallankumous 4.0) tukemana, määräykset muuttuvat ja kuluttajien tiedonsaantimahdollisuudet lisääntyvät. Tämä merkitsee tehokkuuspaineiden kasvamista, maineeseen liittyvien riskien lisääntymistä ja tuotteiden lyhyempiä elinkaaria. Lisäksi kuluttajat vaativat yrityksiä kertomaan tuotteen todellisen tarinan. Miten yritykset vastaavat näihin haasteisiin?

Lohkoketjutekniikka on täydellinen keino taata luottamus erityyppisissä ekosysteemeissä. Lohkoketju varmistaa tietojen aitouden ja takaa niiden luotettavuuden aiemmin toisiaan tuntemattomien sidosryhmien keskuudessa. Kaikki yritykset manipuloida tuotteita, olemassa olevia tietoja tai hajautetussa tietokannassa olevia tietoja eivät enää ole mahdollisia. My Story™ -ratkaisu perustuu julkiseen, hajautettuun ja jaettuun tietokantaan, jonka tarjoajana on johtava lohkoketjutoimija ja DNV GL:n kumppani Vechain. Se on toteutettavissa yrityksissä, koska se on ekosysteemi, joka sisältää mm. käyttäjän hallinta- ja yhteysvaihtoehdot IoT-laitteille, ja se on skaalautuva ja edullinen yritysratkaisu.

Miten My Story™ toimii?

Lohkoketjupohjainen ekosysteemi antaa yrityksille mahdollisuuden muuttaa markkinoinnin muotisanat todelliseksi, varmennetuksi käytännöksi. Yrityksille, jotka vakavissaan investoivat kestäviin prosesseihin ja arvoketjuihin, se mahdollistaa näitä pyrkimyksiä käsittelevien tietojen välittämisen asiakkaille, jolloin nämä yritykset erottuvat vähemmän vakavista, mutta ympäristöystävällisiksi itseään väittävistä toimijoista.

My Story™ -ratkaisun käyttäminen käynnistyy määrittelemällä se, miten haluamme toimia. Onko kyse kestävyydestä, laadusta, autenttisuudesta, ts. työntekijöiden oikeuksista, eläinten hyvinvoinnista, ekologisesta jalanjäljestä ja alkuperästä, vai onko kyse esimerkiksi elintarvikkeiden turvallisuudesta, jäljitettävyydestä, vesijalanjäljestä ja alkuperästä? Tämän jälkeen yrityksen on kerättävä toimitusketjustaan todisteet valittujen ominaisuuksien suoritustasosta, kuten todisteet ihmisten ja koneiden toiminnasta, sekä asiakirjat, kuten sertifikaatit, ja heidän on kerättävä tai tuotava tietoja tuotantojärjestelmistä (ERP-järjestelmistä). Asiantuntijamme työskentelevät yrityksesi kanssa ja kehittävät puitteet yrityksesi nykyisen toimitusketjun käytäntöjen, tietojen hankkimisen ja niiden todentamisen dokumentointia varten. Nämä tiedot tallennetaan lohkoketjuun. Tällä tavalla yritykset voivat muuttaa yleensä riskinhallintatoimenpiteissä käytetyn yritystiedon mahdollisuudeksi rakentaa brändiä, koska ne muuttavat tekniset tiedot tuotteeseen liittyväksi mukaansatempaavaksi, tunteisiin vetoavaksi tarinaksi, johon kuluttajat pääsevät välittömästi käsiksi.

My Story™ palveluna?

Yrityksille, jotka suhtautuvat vakavasti kestäviin arvoketjuihin, My Story™ tarjoaa keinon ylittää brändien ja kuluttajien välillä oleva luottamuskuilu. Palveluna tarjottava My Story™ tukee yrityksiä seuraavilla tavoilla:

 • tiedonkeruu
 • tuotetietojen saaminen kuluttajien ulottuville
 • yritys- ja tuotetunnus
 • My Story™ dAPP:ssä jaettu tuotteen tarina
 • toimintojen ja tietojen todentaminen (DNV GL)
 • tietojen tallentaminen lohkoketjuun (VeChain)

My Story™ -ratkaisua voidaan käyttää pakattujen tuotteiden toimitusketjuissa. Ratkaisu yhdistää laajan osaamisemme teollisuuden piirissä, fyysisesti riippumattomat auditoinnit ja tiedonkeruu- ja todentamispalvelut lohkoketjuihin tukeutuvassa ekosysteemissä. My Story™ on tehokas keino parantaa kuluttajan tuotekokemusta, ja se mahdollistaa palautteen antamisen. Samalla se on tehokas keino tukea myös sisäisiä parannusmahdollisuuksia. Kerättyjen tietojen analysointi voi johtaa tuottavuuden ja laadun paranemiseen ja parannusta kaipaavien kohtien havaitsemiseen tai parantaa koko toimitusketjun hallintaa. Jos samassa ekosysteemissä toimii useita osapuolia, tietoja voidaan käyttää vastattaessa toimialan yleisiin haasteisiin.

Pilottihankkeet

My Story™ -ratkaisua käytetään parhaillaan eri puolilla maailmaa ja eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa tehtävissä hankkeissa, kuten:

 • italialaisten viinien tarina rypäleistä pulloon
 • muotivaatteiden aitouden takaaminen.

Lohkoketjupohjaiset digitaaliset varmistusratkaisut

Käytämme lohkoketjupohjaisia digitaalisia varmistusratkaisuja ja ekosysteemejä myös seuraavissa kohteissa:

 • valmisruokien kulkeman matkan ja tuoreuden dokumentointi.
 • potilasturvallisuuden parantaminen sairaaloissa.
 • kaikkien DNV GL:n Business Assurance -sertifikaattien tallentaminen ja jakaminen.
 • digitaalinen ekosysteemi, jonka hiilijalanjälki on pieni ja joka kannustaa kuluttajia aktiivisesti vähentämään liikkumiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä yksilötasolla.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos