Other sectors

Luottamuksen siirtyminen brändeistä tuotteisiin ja sen vaikutus todentamiseen

Consumers in a store

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Olemme jo pitkään puhuneet siitä, kuinka sidosryhmät, ja yhä enemmän myös kuluttajat, vaativat yrityksiltä kestävämpää toimintaa ja tuotteita. Usein tällaiset julkiset vaatimukset ovat kohdistuneet tiettyihin brändeihin ja erityisesti isoihin brändeihin. Kuluttajauskollisuus liittyy usein samoihin isoihin brändeihin, ja olemme kuluttajina yhdistäneet identiteettimme brändeihin, joiden tuotteita ostamme. Tämä ajattelutapa näyttää kuuluvan menneisyyteen, mikä aiheuttaa uusia haasteita, mutta uuden digitaalitekniikan hyödyntäminen tarjoaa muutoskykyisille brändeille laajoja mahdollisuuksia.

Yleisenä tendenssinä on merkittävä muutos kuluttajien suhtautumisessa brändeihin. Näemme tämän markkinoilla ja viimeaikaisissa markkinatutkimuksissa: kuluttajien uskollisuus ja luottamus on siirtymässä brändeistä tuotteisiin. Brändin vahvuudesta riippuen tämä muutos voi tapahtua nopeasti tai hitaasti, mutta sen lopputulema näyttää väistämättömältä.

Erityisesti nuoret, milleniaalit, näyttävät jo nyt antavan brändin sijaan etusijan sille, mitä tuote ”sisältää”. Lisäksi se, mitä he etsivät, riippuu useista ominaispiirteistä, jotka perustuvat siihen, keitä he ovat, eivät itse tuotteeseen. Jos esimerkiksi olet ranskalainen, saatat etsiä jotakin muuta kuin jos olet italialainen tai brasilialainen, vaikka kaikki nämä kolme asiakasta tarkastelevat täsmälleen samaa tuotetta. Tarve vastata samaa tuotetta koskeviin erilaisiin vaatimuksiin monimutkaistaa asioita ja tekee niistä markkinoinnin kannalta erittäin vaikea hallita. Kyvystä hallita tätä ja kommunikoida tuotteen kautta on tulossa ratkaiseva tekijä tyydytettäessä kuluttajien muuttuva ostokäyttäytymistä.

Hyperkonnektiivisuus on avaintekijä, joka vaikuttaa tarpeeseen kommunikoida kuluttajien kanssa ja tarjoaa brändeille mahdollisuuksia sitouttaa asiakkaitaan. Tämä käsite viittaa siihen, että ”kaikki keskustelevat”, ja se tarkoittaa monien järjestelmien ja laitteiden käyttöä yhteydenpitoon. Tämä koskee meitä kaikkia, ja hyperkonnektiivisuus voi antaa ihmisille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa itse tuotteen kanssa. Tämä on jo nyt totta elintarvikkeissa, ja ehkä jopa enemmän muodin piirissä, ja kuluttajat ovat yhä enemmän halukkaita jakamaan suoraa palautetta tietystä tuotteesta tai kokemuksesta. Perinteisesti tätä on hoitanut tuotetta tai palvelua edustavan brändin sijaan jokin muu toimija. Matkoja, hotelleita ja ravintoloita vertaileva Tripadvisor on esimerkkinä tästä.

Onko tuotteen kautta mahdollista kommunikoida suoraan kuluttajien kanssa? Onko meillä keinoja kertoa tuotteen ominaisuuksista tunneperäisemmin pelkkien teknisten seikkojen sijaan?

Perinteisesti tuotteen ominaisuuksia, kuten alkuperää, laatua, kestävyyttä ja niin edelleen, on käytetty brändin rakentamisen sijaan riskejä karttavasta riskienhallinnan näkökulmasta. Tuotteen ominaisuuksien parantamisessa on jossakin määrin ollut kyse yrityksen suojelemisesta vahingoilta, jolloin tuotteiden ominaisuudet suojaavat yritystä kuluttajajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, sääntelyviranomaisten ja vastaavien tahojen esittämiltä huolenaiheilta ja vastaavat niihin. Toimenpiteet toteutetaan usein yritystasolla, ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutus arvioidaan usein melko teknisesti yrityksen antamissa tiedoissa, kuten vuosikertomuksissa, todistuksissa tai merkinnöissä, jotka liittyvät tiettyyn standardiin, joita usein edustaa lyhenne ja muutama numero. Vaikka nämä tiedot ovat hyödyllisiä ja kollegat ja sertifiointiteollisuuden kieltä tuntevat henkilöt luottavat niihin, niiden merkitys kuluttajille on vähäinen. Niillä on todennäköisesti vielä vähemmän merkitystä tuotteen erityisominaisuuksia etsiville kuluttajille.

Erityisesti pakattujen tuotteiden ostopäätöstä tehdessään suurin osa meistä ei tee tutki tuotetta yksityiskohtaisesti ennen ostopäätöksen tekemistä. Parhaimmassa tapauksessa voimme tarkastella sanomalehdistä tai sosiaalisesta mediasta kerättyjä parhaita käytäntöjä tai tapahtumia. Vaikka kuluttaja yrittäisikin pysyä ajan tasalla, hänen voi olla vaikea erottaa vakavasti otettavia brändejä sellaisiksi itseään väittävistä. Yksittäisellä yrityksellä on vain vähän mahdollisuuksia toimia kestävästi, mutta se voi väittää toimivansa niin ja ottaa laskelmoidun riskin siitä, ettei kukaan koskaan ota selvää väitteen takana olevista tosiasioista. Toiset yritykset saattavat tehdä paljonkin vakavaa työtä ja investoida kestäviin tuotteisiin ja prosesseihin. Kaikesta tästä huolimatta yksikin pieni tapaus voi tahria yrityksen maineen. Tapahtumilla on toki seurauksensa, mutta ne luovat epäsuhtaisen tilanteen, jossa perehtyminen tuotteen takana olevaan läpinäkyvään ja todelliseen tarinaan ei ole mahdollista.

DNV:ssä olemme sitä mieltä, että voisimme tehdä jotain auttaaksemme asiakkaitamme vastaamaan tähän haasteeseen ja muutokseen. Kun puhutaan tuotteen ominaisuuksista, kuten laadusta, kestävyydestä, alkuperästä, elintarviketurvallisuudesta, eettisistä seikoista sekä hiili- ja vesijalanjäljestä, meidät tunnustetaan jo nyt teollisuuden ja varmistuksen näkökulmasta markkinoiden asiantuntijoiksi. Tiedämme, mikä on tärkeää kuluttajille. Teemme jo nyt yhteistyötä asiakkaiden kanssa mm. kaikkien näiden perustekijöiden suojaamiseksi. Meidän vastauksemme on digitaalinen My Story™ -varmistusratkaisu, jossa hyödynnetään lohkoketjupohjaista ekosysteemiä. Se yhdessä teknisen asiantuntemuksemme kanssa liittää ominaisuudet itse tuotteeseen ja välittää tekniset tiedot välittömästi luotettavalla, läpinäkyvällä ja tunnepohjaisella tavalla asiakkaidemme asiakkaille – kuluttajille.

Kirjoittaja: Renato Grottola

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos